Sessies

 

Tijdens het congres zijn er verschillende inspirerende sessies. De sessies zijn gericht op de verschillende functies in het basisonderwijs en onderverdeeld in de 4 subthema’s van het congres. Per sessie staat dit aangegeven, zodat je makkelijk je eigen selectie kunt bepalen.
 

In een later stadium zullen we je via email vragen om jouw keuzes te maken. De sessies hebben beperkte plaatsen, dus je moet er snel bij zijn om jouw plek te reserveren.   
 

Meer informatie over de sprekers kun je vinden op de sprekerspagina.
 

Vreemde en minder vreemde talen in de les. Transitie naar een didactiek voor het Caribisch gebied

Keynote van Veronika Wenzel

In de lezing neemt Veronika Wenzel het publiek mee naar een aantal didactische principes die een basis kunnen vormen voor een vernieuwde Caribische onderwijsdidactiek waarin de leerlingen, hun talenten en toekomstperspectieven centraal staan. Uitgangspunt is de huidige situatie waarin er veel beweging is op de eilanden in de keuze van de instructietaal in het onderwijs en de docenten werken in complexe en niet altijd ideale situaties. Maar onderwijsvernieuwing is meer dan een taalkeuze. Uit haar onderzoek in Aruba bleek dat de docenten veel meer opties zien om leerprocessen te verbeteren, ook in de vreemde taal. Dit kan een mooie aanzet zijn om een eigen didactiek te ontwikkelen. 


Leren gelukkig zijn als vak op school
Lezing van Suzanne Ardon

Doelgroep: leerkrachten              
Thema: effectief lesgeven    

We leren de kinderen op school zoveel, maar in deze wereld, waar alles snel moet en snel gaat, vergeten we soms wat het is om jezelf te zijn en hoe je dat moet doen. Hoe leer je omgaan met negatieve gedachten, hoe leer je een positief zelfbeeld krijgen, hoe leer je rust in je hoofd creëren binnen deze,soms, chaotische wereld? En als wij dat als leerkrachten gaan doen, helpt dat misschien ook onszelf een beetje in de drukte van de dag?


Regieversterkend handelen
Training van Paola van Kuijk

Doelgroep: leerkrachten              
Thema: effectief lesgeven    

Weer zijn huiswerk niet af, weer een puinhoop in haar kastje, weer een grote mond tegen de leerkracht, weer aan het lopen door de klas….We maken het als leerkracht allemaal mee. Je bent boos geworden, de leerling heeft strafwerk gehad, je hebt met ouders gepraat… maar toch gebeurt het iedere keer maar weer. Wat kun je nog meer doen?

Tijdens deze training worden praktische handvaten gegeven om doelgericht met regiefuncties van leerlingen aan de slag te gaan. Regiefuncties zorgen ervoor dat leerlingen zelf invloed kunnen uitoefenen op hun gedrag. 
Hierdoor leren ze zichzelf kennen, ervaren ze dat ze keuzes hebben en krijgen meer zelfvertrouwen. 


De leerkracht krijgt handvaten om met de leerling in gesprek te gaan; samen met de leerling op zoek te gaan naar zijn kwaliteiten en leerpunten, en vanuit deze leerpunten doelen te stellen m.b.t het gedrag van de leerling. De leerkracht leert de leerling meer controle te hebben over, en zich meer verantwoordelijk te voelen voor het eigen (leer)gedrag.

 


Een kleurrijke leesomgeving: de revolutie van PLEZIER LEZEN
Training van Carla Alexandra Gomes

Doelgroep: leerkrachten              
Thema: effectief lesgeven    

Het lezen heeft altijd voor veel uitdagingen gezorgd in het onderwijs. Leesplezier kan worden gestimuleerd door een kleurrijke leesomgeving te creëren: een ware revolutie in het lezen! Leesvaardigheid en leesmotivatie worden door een creatieve wijze een optimaal instrument voor het bereiken van de benodigde 21st Century Skills in het lezen voor de hedendaagse leerling. Schrijf je in en neem deel aan deze revolutie van PLEZIER LEZEN.


Aan de slag met het greenscreen in je klas!
Workshop

Doelgroep: leerkrachten              
Thema: effectief lesgeven    

Tijdens deze workshop krijg je inspiratie over hoe het werken met een green screen gaat, welke materialen en apps je daarvoor nodig hebt en hoe je dat kunt inzetten in de klas. Je gaat aan de slag met een aantal collega’s om zelf een video te maken en leert creatief denken over hoe je dit kunt koppelen aan een les die je bij wijze van spreken de volgende dag zou geven. 


Digitools in jouw les
Workshop

Doelgroep: leerkrachten              
Thema: effectief lesgeven    

Tijdens deze workshop krijg je inspiratie over hoe eenvoudig Kahoot en Canva werken en hoe je deze kunt inzetten in de klas. Je gaat aan de slag met een aantal collega’s om zelf een Kahoot of Canva te maken en leert creatief denken over hoe je dit kunt inzetten in een les die je bij wijze van spreken de volgende dag zou geven.


Haal alles uit Google met Google ClassroomN
Workshop

Doelgroep: leerkrachten              
Thema: effectief lesgeven    

Tijdens deze workshop leer je hoe je op eenvoudige wijze Google Classroom werkt en hoe je het kunt gaan inzetten in jouw lessen.


Werken aan ONS groepsplan
Workshop Onno Doeland

Doelgroep: schoolleiders              
Thema: 

Het wel en wee van het maken, uitvoeren en bespreken van groepsplannen. Hoe krijg je als school een groepsplan dat door het hele team gedragen wordt? Hoe zorg je ervoor dat het ONS groepsplan wordt? Hoe vieren we gezamenlijk de successen van de goede onderwijszorg op ONZE school?


Executieve functies en Breinhelden
Workshop Claudia Baur

Doelgroep: leerkrachten              
Thema: Effectief lesgeven

Kinderen leren in de loop van hun leven om hun gedrag aan te sturen. De mate waarin en de manier waarop is afhankelijk van de ontwikkeling van de hersenen. Het aansturen van gedrag, gedachten en emoties gebeurt door hersenprocessen die 'executieve functies' heten. Tijdens deze workshop leert u welke executieve functies er zijn en welke tools u kunt inzetten in de klas om deze vaardigheden te versterken. 

Let op de workshop is in het Nederlands. 
 
De duur van de workshop is 45 minuten.


Klassenmanagement               

Workshop van Prince Heyliger

Doelgroep: leerkrachten              
Thema: effectief lesgeven    

In deze workshop nemen we je mee in een aantal basisprincipes rondom klassenmanagement. Wat zijn belangrijke zaken om aan te denken als je je klas en het werken in je klas goed wilt organiseren? Denk daarbij bijvoorbeeld aan een goede planning, regels voor de kinderen en het werken met een instructiemodel. Naast theorie en achtergronden zal er ook veel aandacht zijn voor praktische voorbeelden waar je direct morgen mee aan de slag kunt!


Effectief begrijpend luisteren in de groepen 1-4              

Workshop van Daniëlle Diele

Doelgroep: leerkrachten groep 1 t/m 4              
Thema: effectief lesgeven    

Elk schoolteam kent het belang van het verbeteren van het begrijpend leesonderwijs. Het accent ligt hierbij op de groepen 5 tot en met 8. Wat veel schoolteams niet weten is dat de basis voor begrijpend lezen wordt gelegd in de onderbouw. Tijdens deze workshop vertel ik je over effectief begrijpend lezen in het algemeen. We kijken samen naar welke strategieën en leesdoelen effectief zijn en wat we daar van weten. Ook zal ik met behulp van een prentenboek een begrijpend luisterles voordoen. Natuurlijk ontvang je deze na het congres, zodat je dit in jouw klas kan uitproberen.


Programmeren ZONDER computer               
Workshop van Jeroen Rougoor

Doelgroep: leerkrachten               
Thema: effectief lesgeven    

In een maatschappij waar computers centraal staan, zouden leerlingen - naast rekenen, taal en aardrijkskunde - op de basisschool ook een programmeertaal moeten leren. In de toekomst is het waarschijnlijk net zo belangrijk om te kunnen programmeren als om goed Engels te kunnen spreken. Programmeren leert kinderen [en leerkrachten] vaardigheden die passen bij het leren en werken in de 21e eeuw.  De vaardigheden die daarbij nodig zijn, helpen inzicht te krijgen in de 'achterkant' van de apparaten die we dagelijks gebruiken. Programmeren leert kinderen creëren in plaats van consumeren. Tijdens deze workshop leer jij de beginselen hoe je op eenvoudige wijze een eerste stap kunt zetten met programmeren in jouw groep. En dat doen we vooral ook zonder computers!


Geluk en plezier met spel in de rekenles               
Workshop van Marieke Visser

Doelgroep: leerkrachten               
Thema: effectief lesgeven    

Beleef jij ook plezier aan het spelen van een leuk spel? Of blijven de spelletjes bij jou in de kast staan? Spellen zijn niet weg te denken uit het reken-wiskundeonderwijs. Ja, ik weet het, het spelen van spelletjes neemt kostbare lestijd in, maar dat is het dubbel en dwars waard! Door gericht te oefenen met spellen gaat het rekenen beter en neemt de motivatie, het plezier en het zelfvertrouwen van jouw leerlingen zichtbaar toe. Tijdens deze interactieve sessie bekijken we de mogelijkheden van verschillende spellen. We bespreken wanneer, hoe en voor welke leerlingen je de spellen kunt inzetten. Na deze sessie komen de spelletjes zéker uit de kast en beleven jouw leerlingen plezier en succes!


Schoolpopulatie als onderdeel van je onderwijs                              Workshop van Lenneke Jansen

Doelgroep: leerkrachten, schoolleiders en begeleiders     
Thema: flexibiliteit en gepersonaliseerd leren

Een methode is geschreven voor de gemiddelde populatie, maar wat doe je als je schoolpopulatie niet gemiddeld is? Kijkend naar de schoolweging is het voor het hele schoolteam de taak keuzes te durven maken in o.a. het doelaanbod. Welke doelen streven we met de leerlingen na en hoe gaan we om met het methodeaanbod? Termen als schoolweging, referentieniveaus en cruciale leerdoelen komen in deze masterclass aan bod. Na deze masterclass kun je de schoolweging voor jullie school gebruiken om de huidige stand van zaken te analyseren, maar ook om met elkaar het onderwijs te plannen en op zowel leerling-, groeps- en schoolniveau jullie doelen te bereiken. 


Ontwikkelingsgerichte interacties met jonge kinderen                    Workshop van Nicole Verdonk

Doelgroep: leerkrachten onderbouw en schoolleiders     
Thema: effectief lesgeven

Als professional Jonge kind ben je hele dag in interactie met de leerling.    Je zorgt dat je de kinderen ziet, veiligheid biedt en je handelt veelal pedagogisch. Toch zijn het jouw kwaliteitsvolle ontwikkelingsgerichte interacties die het verschil maken bij de ontwikkeling van het kind.          Het gaat dan niet om de inhoud of de activiteit maar de wijze waarop jij de peuters/kleuters begeleid. Het gaat dan niet om jou instructie kwaliteiten maar de strategieën die horen bij ontwikkelingsgerichte interactie. En daarmee creëer je kansen voor ieder kind en optimale ontwikkelingsstimulering. In deze workshop gaan we kort in op ontwikkelingsgerichte interactie. Waarvan onderscheiden deze kwaliteitsvolle interacties zich van anderen? Vanuit de theorie kijken we naar een praktijkvoorbeelden. Tot slot krijg je een aantal tips mee waarmee je de dag erna zelf al aan de slag kan gaan.


Van chaos naar een effectieve verlengde instructie bij rekenen  Workshop van Renate de Jong 

Doelgroep: leerkrachten 
Thema: effectief lesgeven

Heb jij ook regelmatig het gevoel dat jouw leerlingen na de verlengde instructie nog steeds moeite hebben met het lesdoel? Dat jouw verlengde instructie eigenlijk gewoon een herhaling was van je instructie? Of dat je misschien de leerlingen alleen wat uitleg hebt gegeven over de sommen die ze zelfstandig moeten maken? Ik geef je tijdens deze interactieve workshop handvatten om meer te halen uit je verlengde instructie. Hierbij gaan we werken met het handelingsmodel, nemen we een leerlijn onder de loep en hebben we het over een passende opbouw van je verlengde instructie. Samen zorgen we ervoor dat jouw verlengde instructie wél effectief is!


Denken over W & T vraag om een talige aanpak   
Workshop van Thomas Boekhorst 

Doelgroep: leerkrachten en schoolleiders   
Thema: flexibiliteit en gepersonaliseerd leren

Er komt steeds meer aandacht voor de mogelijkheden om taal met wetenschap en technologie (W&T) te combineren. Door tijdens de voorbereiding van W&T-lessen expliciet aandacht te besteden aan de beoogde W&T-inzichten en de taal die daarvoor nodig is, kunnen leerkrachten zowel het denken van leerlingen als hun taalontwikkeling bevorderen. De beoogde taalontwikkeling wordt ondersteund door het gebruik van interactievaardigheden, denk- en redeneervragen en scaffoldingstrategieën. Zo is er veel gelegenheid om de leerlingen te laten denken en praten. Dat vraagt dus om een talige aanpak.

Ben jij benieuwd hoe de integratie van taal in W&T onderwijs ingericht kan worden? Schrijf je dan nu in voor deze workshop. Tijdens de workshop leer je de meerwaarde van geïntegreerd taal- en W&T-onderwijs en krijg je handige tips om dit toe te passen in de onderwijspraktijk van jouw school.


De gelukkige leraar: een leven lang leren                                            Workshop van Marvin Reuvers 

Doelgroep: leerkrachten, schoolleiders en begeleiders     
Thema: flexibiliteit en gepersonaliseerd leren

Onderwijs is altijd in beweging. Neem alleen al de recente jaren die achter ons liggen en we hebben ons vak met momenten opnieuw vormgegeven. Door onderwijs op afstand, online overleggen en meer creativiteit stimuleren van achter een computerscherm. Maar het echte geluk vonden we toen we onze leerlingen weer mochten verwelkomen. De opgedane ervaringen tijdens de Corona-crisis waren geen onderwijsverandering, maar een onderwijsaanpassing. Ons gedrag veranderde niet, dat bleek toen we alles weer terug naar het ‘normaal’ konden brengen. Intussen leeft wellicht bij jou ook de vraag hoe ‘normaal’, normaal nog is.

Tijdens deze workshop neem ik je mee in hoe je naar je loopbaan kunt kijken, welke kansen er voor je liggen en op welke manier jij jouw persoonlijke passie voor leren nog meer tot uiting te laten komen. En ik geef je tips over hoe je je collega’s mee krijgt in een verandering waar jij wel, maar lang niet al je collega’s van overtuigd zijn.


Lesgeven en je iPad erbij gebruiken, hoe dan?         
Workshop van Eveline Kaleveld

Doelgroep: leerkrachten bovenbouw   
Thema: flexibiliteit en gepersonaliseerd leren

Heb jij ook iPads in de klas? Of denken jullie erover om deze aan te gaan schaffen? Dan is deze workshop echt iets voor jou! Er kan zo veel met een iPad. En er zijn zo veel apps beschikbaar. En er wordt op internet zo veel gedeeld. Dat je soms door de bomen het bos niet meer ziet. In deze workshop laat ik je kritisch kijken naar apps. Zodat je daarna weloverwogen je keus kunt maken in de apps die je inzet in je klas. Ook krijg je een kort inkijkje in hoe je het klassenmanagement kunt doen. Ik laat je zien hoe je apps vast kunt zetten en kunt meekijken op de schermen van de leerkrachten. Zodat er rust komt. En jij kunt doen waar je goed in bent… lesgeven!


De iPad in de onderbouw inzetten   
Workshop van Eveline Kaleveld

Doelgroep: leerkrachten onderbouw 
Thema: flexibiliteit en gepersonaliseerd leren

Deze workshop is speciaal voor leerkrachten die in de onderbouw werken en daarbij de iPad inzetten. Of als je nog geen iPad hebt, maar wel wilt weten wat nou echt werkt bij kleuters. Overal kom je toffe apps tegen voor jonge kinderen. Je kunt er het overzicht helemaal van kwijt raken. Maar wat zijn nou echt goede toepassingen voor jonge kinderen? En hoe zorg je er nou voor dat kinderen ook met de iPad handelend bezig blijven? In deze workshop ga ik je dat leren. Want een luister-kleurplaat of speurtocht is toch onwijs cool om bij de kleuters te gebruiken? Ook krijg je een kort inkijkje in hoe je het klassenmanagement kunt doen. Ik laat je zien hoe je apps vast kunt zetten en kunt meekijken op de schermen van de leerkrachten. Zodat er op de iPad gedaan wordt wat kinderen moeten doen. En jij kunt doen waar je goed in bent… lesgeven!


 

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren