Sprekers overzicht

 

Key Notespreker

Veronika Wenzel

Veronika Wenzel is Duitse en geeft in Duitsland op school lessen Nederlands als Vreemde taal (NVT) in een omgeving waar het Nederlands niet gesproken wordt. Ook leidt ze NVT-docenten op voor het voortgezet onderwijs. Ze is gepromoveerd op het gebied van taalverwerving en publiceert over meertaligheid en didactiek. In Aruba woonde ze vier maanden om een onderzoek uit te voeren naar de behoeften en attitudes van docenten in het voortgezet onderwijs. Het onderzoek werd gefinancierd door de Taalunie. De resultaten zijn hier te lezen:  http://digital.bna.aw/?wenzel-2022. 


Workshops
 

Suzanne Ardon
Workshop: Leren gelukkig zijn als vak op school

Mijn naam is Suzanne Ardon, geboren en getogen in Gouda,Nederland. Sinds 2009 werkzaam op Aruba waar ik mijn thuis van heb mogen maken. Naast leerkracht zijn ben ik ook gecertificeerd yoga teacher, massage therapeute in sportmassage en vedic thai massage, coach en geef ik zwemlessen. In mijn vrije tijd houd ik van dansen, strand, sporten, reizen, boeken lezen, uit eten gaan, spelletjes spelen, kiten en nog veel meer. A jack of all trades a master of none.

 

Paola van Kuijk
Training: Regieversterkend handelen

Mijn naam is Paola van Kuijk. Met heel veel plezier werk ik sinds 2 jaar op een basisschool in San Nicolas. Ik ben geboren in Nederland. Hier heb ik vele jaren gewerkt als leerkracht in het speciaal onderwijs voor blinden en slechtzienden. Daarna ben ik 10 jaar werkzaam geweest als Ambulant Onderwijskundig Begeleider. In mijn vrije tijd ben ik graag buiten. Ik wandel, ga naar het strand of ben in de tuin bezig. Daarnaast houd ik van reizen, sporten, boeken lezen, met vrienden een hapje eten en nog veel meer. Ik ben creatief, denk in oplossingen, en vind het een leuke uitdaging om samen met jou op zoek te gaan naar praktische antwoorden, voor vragen die spelen in jouw klas. Samen weten we meer.
 

Carla Alexandra Gomes
Training: Een kleurrijke leesomgeving: de revolutie van PLEZIER LEZEN

Mijn naam is Carla Alexandra Gomes en ik ben geboren in Portugal. Op mijn derde levensjaar immigreerde ik naar Nederland. Na dertig mooie jaren daar te hebben gewoond, vestigde ik mij in 2019 op Aruba. Sinds het afronden van mijn opleiding heb ik meer dan tien jaar ervaring opgedaan in zowel het basis- als voortgezet onderwijs. Ik heb mij gespecialiseerd in de kennis van het dyslexie coachen, het zijn van Intern Begeleider, het mentorschap en het integreren van 21st Century Skills. Verder heb ik onderzoek gedaan naar het International Primary Curriculum, integreer ik binnen mijn lessen coöperatieve werkvormen en heb een diepe passie voor de toepassing van technologie in het onderwijs.

 

Onno Doeland
Training: Werken aan ONS groepsplan

Mijn naam is Onno Doeland. Ik ben geboren in Vlissingen en sta inmiddels meer dan 20 jaar voor de klas. In 2014 zijn we met ons gezin naar Aruba verhuisd. Door mijn onderwijsexpertise te delen, probeer ik leerkrachten te inspireren en te bewegen er iets mee te doen. Om zodoende ‘ons onderwijs’ sterker te maken en alles in staat te stellen om ervoor het gemeenschappelijke doel ‘onze kinderen’ te zijn.

 

 

Claudia Baur
Training: Executieve functies en Breinhelden

Claudia Baur is schoolleider op basisschool de Schakel. Ze is al 27 jaar actief in het onderwijs als leerkracht, intern begeleider en adjunct directeur.

 

 


 

 

 

Prince Heyliger
Workshop: Klassenmanagement

Prince is van oorsprong onderwijskundige. Met zeer veel plezier heeft hij jaren lang voor de klas gestaan en later directeur geworden van een basisschool in Raalte. In 2007 is Prince samen met twee andere schoolleiders een onderwijsadviesbureau gestart om meer ondernemerschap in het onderwijs te stimuleren. OinO-Advies was een feit. In 2019 is OinO-Advies gefuseerd met de Rolf groep en is Onderwijsadvies & Ontwikkeling een business unit geworden binnen het bedrijf. Sindsdien vormt Prince samen met Ellen ter Horst de directie van de Rolf groep en zetten ze samen de koers uit van dit prachtige bedrijf. 
 

Daniëlle Diele
Workshop: Effectief begrijpend luisteren in de groep 1-4

Danielle Diele prikkelt op de korte termijn en inspireert op de lange termijn. Elk kind verdient volgens haar het beste onderwijs. Ze deelt haar knowhow met leerkrachten die zich willen blijven verbeteren. En begeleidt besturen en directie op beleidsniveau. Vooral op de gebieden rekenen, lezen, taal en wereldoriëntatie is zij expert. Met een specialisatie in remedial teaching en het TOP-dossier deelt ze haar kennis en ervaring over hoogbegaafdheid, gedragsproblemen en kindgesprekken. Ze ziet kansen werkt als verbinder samen met jou aan een sterker onderwijs.

 

Jeroen Rougoor   
Workshop: Programmeren ZONDER computer

Als Export Manager Caribbean is Jeroen nauw betrokken bij de onderwijsinhoudelijke ontwikkeling op de scholen in de Caribbean. Doordat hij zeer regelmatig op de Caribische eilanden aanwezig is, weet hij wat er speelt en welke vragen er zijn over het onderwijs en de ontwikkeling hiervan. Hij brengt graag een bezoek aan scholen om in gesprek te gaan over onderwijsontwikkelingen en te kijken hoe we hier samen met ons hart voor leren stappen in kunnen nemen. Jeroen denkt mee vanuit zowel het leraren- directeur- en bestuurs- perspectief.

 


Marieke Visser   
Workshop: Geluk en plezier met spel in de rekenles

Marieke is rekenspecialist bij de Rolf groep.
Met 18 jaar onderwijservaring, passie voor reken- en wiskundeonderwijs en hart voor leren begeleidt ze scholen bij de keuze en implementatie van de rekenmethode. Wanneer het rekenonderwijs een boost nodig heeft, bekijkt Marieke met het leerteam welk pad er bewandeld moet worden om samen te bouwen aan de inhoudelijke en vakdidactische kennis van het team. “Yes, we gaan rekenen!” Dat willen we graag horen!


Lenneke Jansen  
Workshop: Schoolpopulatie als uitgangspunt voor je onderwijs  

Lenneke’s hart voor leren ligt bij het geven van kwalitatief goed onderwijs. Als leerkracht, intern begeleider en schoolleider heeft zij veel ervaring en kennis opgedaan over dit onderwerp. Als onderwijsadviseur bij de Rolf groep ondersteunt ze dagelijks scholen die een kwaliteitsverbetering moeten doormaken, omdat de resultaten niet passend zijn bij hun populatie. Samen met de directie en het team analyseert ze de huidige situatie, worden er doelen opgesteld en een inventarisatie gemaakt over de onderwijsbehoeften van teamleden om zo de juiste stappen te zetten naar kwalitatief goed onderwijs.


Nicole Verdonk   
Workshop: Ontwikkelingsgerichte interacties met jonge kinderen

Nicole Verdonk is adviseur Opvang en Onderwijs,  specialist Jonge Kind bij de Rolf groep. Vanuit haar  enorme passie voor de wondere wereld van het Jonge Kind gunt ze alle kinderen een optimale kans om zich breed te kunnen ontwikkelen. Met haar brede Jonge Kind expertise, praktijkervaring en certificering in verschillende VVE methodes heeft ze de juiste tools in handen om professionals in de kinderopvang en onderwijs op te leiden, begeleiden en inspireren. Nicole gelooft in de kracht van verbinding en zal haar vaardigheden inzetten om optimaal met jou samen te werken.


Renate de Jong  
Workshop: Van chaos naar een effectieve verlengde instructie bij rekenen

Renate is werkzaam als onderwijsadviseur bij de Rolf  groep. Door heel Nederland begeleidt zij scholen op het  gebied van rekenen, didactische vaardigheden en  beleidsmatige vraagstukken. Hiervoor heeft Renate op  verschillende scholen voor de klas gestaan en is ze intern begeleider geweest op een school in Rotterdam. Deze ervaring neemt Renate mee in haar huidige functie. Ze zorgt er altijd voor dat de informatie direct toe te passen is in de dagelijkse praktijk.


Thomas Boekhorst   
Workshop: Denken over W & T vraagt om een talige aanpak

Thomas is onderwijsadviseur bij de Rolf groep.  Thomas heeft een achtergrond als leerkracht, ICT-er en  ook als (adjunct) directeur. Zijn competenties zijn onderzoekend en ontwerpend leren, wereldoriëntatie en wetenschap & techniek waar Thomas alles over gaat vertellen in zijn workshop. Zijn motto: Het gaat in het leven niet om het geven van goede antwoorden, maar om het stellen van de juiste vraag.


Marvin Reuvers   
Workshop De gelukkige leraar: een leven lang leren

Marvin is expert op het gebied van digitale geletterdheid en professionalisering. Bovendien heeft hij een passie voor ‘vormgeven aan een veranderproces’. Inmiddels werkt hij vijf jaar binnen de Rolf groep en is hij op voornoemde gebieden één van de beleidsbepalers als het gaat om digitaal lesgeven en ‘een leven lang leren’.  Ingegeven door zelf opgedane ervaringen, waarin hij zich vervolgens heeft verdiept, wil hij graag kennis met je delen waar jij als organisatie mee verder kunt. Bij Marvin ontbreekt het nooit aan tempo en enthousiasme, dus stoelriemen vast en zet je beste glimlach op als je zijn sessie bezoekt.


Eveline Kaleveld    
Workshop 1: Lesgeven en je iPad erbij gebruiken hoe dan?     
Workshop 2: De iPad in de onderbouw inzetten 

Als bedenker van kleutersdigitaal.nl ligt Eveline’s hart bij het zinvol inzetten van digitale materialen in de klas. In het basisonderwijs vindt zij dat de iPad een prachtige tool is om in te zetten. Hier is zo veel uit te halen, zodat de iPad meer wordt dan een boek achter glas. Daarom vindt Eveline het geweldig om vanuit haar positie als Apple Professional Learning Specialist van de Rolf groep jou te mogen begeleiden om meer uit de iPad te halen. Om zo meer uit je onderwijs met technologie te halen dan je voorheen deed. Eveline kan jouw school concreet helpen met het inzetten van de technologie en dit het liefst altijd in relatie met jullie visie. Waarbij ze jullie ook kan ondersteunen in de relatie visie en technologie.

 

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren