Sprekers overzicht

 

Keynote spreker

Veronika Wenzel

Veronika Wenzel is Duitse en geeft in Duitsland op school lessen Nederlands als Vreemde taal (NVT) in een omgeving waar het Nederlands niet gesproken wordt. Ook leidt ze NVT-docenten op voor het voortgezet onderwijs. Ze is gepromoveerd op het gebied van taalverwerving en publiceert over meertaligheid en didactiek. In Aruba woonde ze vier maanden om een onderzoek uit te voeren naar de behoeften en attitudes van docenten in het voortgezet onderwijs. Het onderzoek werd gefinancierd door de Taalunie. De resultaten zijn hier te lezen: http://digital.bna.aw/?wenzel-2022. 


Workshops
 

Suzanne Ardon
Workshop: Leren gelukkig zijn als vak op school

Mijn naam is Suzanne Ardon, geboren en getogen in Gouda,Nederland. Sinds 2009 werkzaam op Aruba waar ik mijn thuis van heb mogen maken. Naast leerkracht zijn ben ik ook gecertificeerd yoga teacher, massage therapeute in sportmassage en vedic thai massage, coach en geef ik zwemlessen. In mijn vrije tijd houd ik van dansen, strand, sporten, reizen, boeken lezen, uit eten gaan, spelletjes spelen, kiten en nog veel meer. A jack of all trades a master of none.


Paola van Kuijk
Training: Regieversterkend handelen

Paola van Kuijk is werkzaam als intern begeleider op Colegio Santa Filomena en heeft meer dan 25 jaar ervaring in het onderwijs.

Hiervoor heeft ze gewerkt als Ambulant onderwijskundig begeleider voor scholen waar leerlingen op zitten met een extra zorgvraag. Haar hart ligt bij die leerling uit de klas, die wat extra’s nodig heeft. 

Ze heeft trainingen verzorgd in Congo, Oeganda, Ghana, Slovenië en Palestina, over het onderwijs aan blinden en slechtzienden, omdat kennis delen haar passie is.

Ze is creatief, denkt in oplossingen, en vindt het een leuke uitdaging om samen met jou op zoek te gaan naar praktische antwoorden, voor vragen die spelen in jouw klas. Samen weten we meer.


Carla Alexandra Gomes
Training: Een kleurrijke leesomgeving: de revolutie van PLEZIER LEZEN

Mijn naam is Carla Alexandra Gomes en ik ben geboren in Portugal. Op mijn derde levensjaar immigreerde ik naar Nederland. Na dertig mooie jaren daar te hebben gewoond, vestigde ik mij in 2019 op Aruba. Sinds het afronden van mijn opleiding heb ik meer dan tien jaar ervaring opgedaan in zowel het basis- als voortgezet onderwijs. Ik heb mij gespecialiseerd in de kennis van het dyslexie coachen, het zijn van Intern Begeleider, het mentorschap en het integreren van 21st Century Skills. Verder heb ik onderzoek gedaan naar het International Primary Curriculum, integreer ik binnen mijn lessen coöperatieve werkvormen en heb een diepe passie voor de toepassing van technologie in het onderwijs.


Claudia Baur
Training: Executieve functies en Breinhelden

Claudia Baur is schoolleider op basisschool de Schakel. Ze is al 27 jaar actief in het onderwijs als leerkracht, intern begeleider en adjunct directeur.

 

 


 


Prince Heyliger
Dagvoorzitter

Prince is van oorsprong onderwijskundige. Met zeer veel plezier heeft hij jaren lang voor de klas gestaan en later directeur geworden van een basisschool in Raalte. In 2007 is Prince samen met twee andere schoolleiders een onderwijsadviesbureau gestart om meer ondernemerschap in het onderwijs te stimuleren. OinO-Advies was een feit. In 2019 is OinO-Advies gefuseerd met de Rolf groep en is Onderwijsadvies & Ontwikkeling een business unit geworden binnen het bedrijf. Sindsdien vormt Prince samen met Ellen ter Horst de directie van de Rolf groep en zetten ze samen de koers uit van dit prachtige bedrijf. 


Daniëlle Diele
Workshop: Effectief begrijpend luisteren in de groep 1-4

Danielle Diele prikkelt op de korte termijn en inspireert op de lange termijn. Elk kind verdient volgens haar het beste onderwijs. Ze deelt haar knowhow met leerkrachten die zich willen blijven verbeteren. En begeleidt besturen en directie op beleidsniveau. Vooral op de gebieden rekenen, lezen, taal en wereldoriëntatie is zij expert. Met een specialisatie in remedial teaching en het TOP-dossier deelt ze haar kennis en ervaring over hoogbegaafdheid, gedragsproblemen en kindgesprekken. Ze ziet kansen werkt als verbinder samen met jou aan een sterker onderwijs.


Marieke Visser   
Workshop: Geluk en plezier met spel in de rekenles

Marieke is rekenspecialist bij de Rolf groep.
Met 18 jaar onderwijservaring, passie voor reken- en wiskundeonderwijs en hart voor leren begeleidt ze scholen bij de keuze en implementatie van de rekenmethode. Wanneer het rekenonderwijs een boost nodig heeft, bekijkt Marieke met het leerteam welk pad er bewandeld moet worden om samen te bouwen aan de inhoudelijke en vakdidactische kennis van het team. “Yes, we gaan rekenen!” Dat willen we graag horen!


Nicole Verdonk   
Workshop: Ontwikkelingsgerichte interacties met jonge kinderen

Nicole Verdonk is adviseur Opvang en Onderwijs,  specialist Jonge Kind bij de Rolf groep. Vanuit haar  enorme passie voor de wondere wereld van het Jonge Kind gunt ze alle kinderen een optimale kans om zich breed te kunnen ontwikkelen. Met haar brede Jonge Kind expertise, praktijkervaring en certificering in verschillende VVE methodes heeft ze de juiste tools in handen om professionals in de kinderopvang en onderwijs op te leiden, begeleiden en inspireren. Nicole gelooft in de kracht van verbinding en zal haar vaardigheden inzetten om optimaal met jou samen te werken.


Eveline Kaleveld    
Workshop 1: Lesgeven en je iPad erbij gebruiken hoe dan?     
Workshop 2: De iPad in de onderbouw inzetten 

Als bedenker van kleutersdigitaal.nl ligt Eveline’s hart bij het zinvol inzetten van digitale materialen in de klas. In het basisonderwijs vindt zij dat de iPad een prachtige tool is om in te zetten. Hier is zo veel uit te halen, zodat de iPad meer wordt dan een boek achter glas. Daarom vindt Eveline het geweldig om vanuit haar positie als Apple Professional Learning Specialist van de Rolf groep jou te mogen begeleiden om meer uit de iPad te halen. Om zo meer uit je onderwijs met technologie te halen dan je voorheen deed. Eveline kan jouw school concreet helpen met het inzetten van de technologie en dit het liefst altijd in relatie met jullie visie. Waarbij ze jullie ook kan ondersteunen in de relatie visie en technologie.


Lidy Tegenbosch    
Workshop: Het goede gesprek 

Lidy is pedagoog en onderwijsadviseur bij Talentenkompas, iScreen. Haar passie ligt bij talent- en persoonlijkheidsontwikkeling van kinderen en jongeren in het onderwijs. Om hen te ondersteunen in deze ontwikkelingen spelen zowel ouders als leerkrachten een enorm belangrijke rol. Lidy gelooft in de gouden mogelijkheden die verborgen liggen in goede gespreksvoering tussen ouder en leerkracht. Om daardoor nog beter aan te sluiten bij het kind.

 


Nihayra Leona    
Workshop: Het fundament van taalontwikkeling in de schoolse context: Meertalige interdependentie.  

Nihayra Leona heeft de opleiding tot ontwikkelingspsycholoog aan de Universiteit van Amsterdam afgerond. Tijdens haar studie en later haar promotieonderzoek heeft zij zich gespecialiseerd in schoolpsychologie met speciale aandacht voor het leren van additionele talen in de schoolse context. Sinds februari 2022 is zij directeur-bestuurder van de Fundashon pa Skol Humanista na Papiamentu.


Desirée Farro - Joosen   
Workshop: GroepsGeluk

Désirée is 53 jaar, moeder van vier kinderen, een bevlogen leerkracht met dertig jaar ervaring in het basis-, speciaal- en middelbaar onderwijs. Vanuit deze kennis en ervaring en ook haar kennis en kunde als dramatherapeut en systemisch opsteller heeft zij een methode ontwikkeld waarmee sociaal emotioneel leren in iedere groep effectief en efficiënt ingezet kan worden.


Drs. Swinda Dumfries
Workshop: The greatest Wealth of children and educators starts with... Health!

Heeft orthopedagogiek gestudeerd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, Nederland. Ze werkt al 21 jaar bij de Jeugdgezondheidzorg. Momenteel is ze 2e waarnemer op de afdeling JGZ. Haar expertise ligt zowel op het curatieve als ook op het preventie vlak met betrekking tot gezondheidsbevordering (mentaal, emotioneel en fysiek), psychosociale problemen of aspecten van kinderen en gezinnen en zij draagt ook bij aan beleidsontwikkeling op het gebied van de jeugdgezondheid.


Ebrina Curet 
Workshop: The greatest Wealth of children and educators starts with... Health!

Heeft voeding en diëtetiek gestudeerd aan de Universidad de San Jose in Costa Rica. Ze werkt bijna 10 jaar bij de JGZ en is haar studie rechten aan het afronden bij de Universiteit van Aruba. Als public health (kinder-)diëtist is ze betrokken bij preventie van overgewicht en algehele gezondheidsbevordering bij kinderen en jongeren. De Public Health (kinder-)diëtist zet haar kennis en kunde in bij lessen, voorlichting of workshops aan kinderen, jongeren en (aankomende) ouders/opvoeders. Tevens deelt zij haar expertise met intermediairs en adviseert beleidsmakers, zodat zij in staat worden gesteld gezonde voeding een stevige positie te geven in beleid en uitvoering daarvan.


Aldrick Dirksz
Workshop: The greatest Wealth of children and educators starts with... Health!

Heeft de opleiding als verpleegkundige gevolgd. Hij werkt al 5 jaar als schoolverpleegkundige bij de JGZ. Daarvoor heeft hij  6 jaar in KIA gewerkt, ook als verpleegkundige, waar hij met verschillende jeugdigen in aanraking kwam die al op jonge leeftijd te maken hebben gehad met justitie. Hij werkt momenteel op verschillende scholen met een eigen identiteit, schoolpopulatie en diverse culturen. Hij onderzoekt leerlingen op het gebied van gezondheid en welbevinden en is betrokken is bij de zorg op school, als leerlingen die nodig hebben. Hij heeft een brede kennis van diverse factoren of kenmerken die van invloed kunnen zijn op leerlingen en wat er mis kan gaan in hun ontwikkeling als er niet tijdig ingegrepen wordt. Aldrick gelooft in het investeren van preventie en gezondheidsbevordering van jongs af aan. Dit moeten we met zijn allen doen om ervoor te zorgen dat de kinderen op Aruba een gezonde en/of optimale ontwikkeling kunnen doormaken.


Celina Oduber
Workshop: Taalontwikkeling van kinderen

Celina motiveert docenten met tips en tools op het gebied van communicatie, waaronder spraak- en taalontwikkeling van kinderen. Ze maakt je bewust van de factoren die een invloed hebben op de spraaktaalontwikkeling. Hoe de spraak- taalontwikkeling in relatie met andere ontwikkelingsgebieden en leerprestaties van je leerlingen staat. Voor docenten betekent dit concreet, vaardigheid in het signaleren van eventuele spraak taalontwikkeling problemen, en informatie om ouders/opvoeders door te verwijzen naar logopedisch zorg


Miriam Baiz
Workshop: Leren begint echt als leerlingen lekker in hun vel zitten

Miriam Baiz heeft Fisical Health gestudeerd in de Verenigde Staten. Ze heeft Jaren gewerkt bij de Directie Onderwijs Aruba bij de afdeling  Curriculum. Haar expertise ligt zowel op onderwijsgebied en beleidsontwikkeling als ook op het gebied van  gezondheidsbevordering (mentaal, emotioneel en fysiek).


Giovani Leocadia
Workshop: Leren begint echt als leerlingen lekker in hun vel zitten

Gezonde School Adviseur en Movecion y Salud leerkracht op S.P.O


Diana C. Salcedo
Workshop: Understanding Mental Health

Driven and knowledgeable Psychologist offering 11+ years of experience in the mental health and occupational health field. Experience include structuring and leading tailored made projects for organizations and their employees in all occupational bottle necks such as mental health, stress management, harassment, communication and more. Such projects are executed through the provision of mental health tools and practical strategies for identifying and tackling factors which have a negative effect on a person’s health and tasks at hand. Organizational interventions often include but are not limited to individual therapy, lectures, one-on-one and group sessions in which employers, employees, department heads and decision makers can all form a part. Since January 2018 also catering to private clients for individual counseling in her private practice.

Proven expertise in: -Anxiety -Trauma treatment (PTSD) -Depression -EMDR- therapy -Stress (management) -Tailored health programs -Harassment (Sexual) -Grief counseling -Individual and group-Coaching -Mediation (conflict resolution)


Nurizcka Everts-Medema Msc.
Workshop: Aan de slag met Blended en Online Learning

Nurizcka Everts-Medema is hoofd ICT bij Dienst Openbare Scholen van Curaçao waar zij verantwoordelijk is voor het bewerkstellen van verandering in de organisatie op gebied van digitalisering met behulp van informatietechnologie. Ze implementeerde een gemeenschappelijk platform voor de hele organisatie, dat wordt gebruikt voor samenwerking en leren tussen de bovenschool, docenten en studenten. Als een gecertificeerd erkend mastertrainer en facilitator voor K12 Blended Learning and Online Strategies van UNESCO, heeft ze bijgedragen aan het opleiden van 10.000 leraren via UNESCO en Blackboard. Dit zal een grote impact hebben op het leren en zal gelijkheid bewerkstelligen voor talloze studenten, niet alleen op haar eigen eiland Curaçao maar in het hele Caribisch gebied.

Na het behalen van haar masters in Computer Science werkte ze bijna 20 jaar in de ICT in de particuliere sector voor internationale bedrijven voordat ze besloot om in het onderwijs te gaan werken. Ze doceerde computerwetenschappen op zowel voortgezet als universitaire niveau gedurende 15 jaar en diende als lid van het managementteam. Ze heeft een passie voor het onderwijs, ervaring met het leiden van projecten in zowel de academische als particuliere organisaties en zet haar kennis en ervaring in om organisaties te veranderen op het gebied van digitalisering.


Manouk van 't Wel
Workshop: Digitale geletterdheid: orde creëren in het hoofd – wat houdt dit precies in?

Manouk is onderwijsadviseur digitale geletterdheid. Als bovenschools ict’er en multimediacoach binnen zowel de kinderopvang als het primair onderwijs heeft zij veel ervaring en kennis opgedaan. Vanuit haar functie en passie voor digitale geletterdheid heeft ze onder andere een aantal jaar de Maart Mediamaand georganiseerd en heeft ze onder de naam Educreator ook diverse materialen ontwikkeld zoals een escape room rondom Sinterklaas, codeerkaarten met de kralenplank en een kritisch-luisterenspel rondom Kerst. 

Haar kennis, creativiteit en enthousiasme probeert ze nu door heel Nederland te verspreiden door het verzorgen van opleidingsdagen, het bieden van inspiratiesessies en workshops en het begeleiden van implementatietrajecten rondom visie-ontwikkeling op digitale geletterdheid. 


Annette Mfuidman
Workshop: 21st Century Skills

Annette Mfuidiman is onderwijs adviseur digitale geletterdheid. Als leerkracht, I-Coach en MIE Expert heeft ze leerlingen en onderwijsteams mee mogen nemen in de wondere wereld van ICT en digitale geletterdheid. Door haar werk als flex-leerkracht gecombineerd met de bovenschoolse taken heeft ze een breed scala aan kennis en ervaringen.

Met haar passie voor het onderwijs en kennis over digitale geletterdheid, probeert ze als onderwijs adviseur zoveel mogelijk leerkrachten en leerlingen mee te nemen in de magie van digitale middelen.


Dea Sombroek
Workshop: Interactieve taal(schrijf)lessen

Dea gebruikt haar ervaringen als leerkracht, taalspecialist, bovenschools taalcoördinator en schoolleider om scholen te helpen verder te ontwikkelen. Als onderwijsadviseur voor de Rolf groep begeleidt zij scholen door het hele land op het gebied van didactische vaardigheden en beleidsmatige vraagstukken. “Taal is alles en alles is taal!” Vanuit deze overtuiging en passie voor taal, ondersteunt Dea scholen bij het versterken van het taal-, spelling en leesonderwijs. Schoolleiders en leerkrachten helpen het onderwijs voor kinderen sterker, betekenisvoller en aantrekkelijker te maken, dát is waar het Dea om gaat! 


Anja Annink
Workshop: Leesmotivatie

Anja is onderwijsadviseur taal en lezen. Als leesconsulent bij de bibliotheek heeft zij veel ervaring opgedaan op het gebied van jeugdliteratuur.Anja heeft als leesconsulent veel voor de klas gestaan om met behulp van diverse werkvormen het leesplezier te stimuleren. Zij heeft ook de training Open Boek gegeven. In deze cursus leer je onder meer genres kennen in de jeugdliteratuur, relaties tussen technisch en begrijpend lezen en leesbevordering. Haar kennis en enthousiasme zet ze nu in voor de Rolf groep op het gebied van taal en lezen in het primair onderwijs.


Kirsten Heezius
Workshop: Vanuit gespreid leiderschap werken aan onderwijskwaliteit

Kirsten is al jaren actief in het onderwijs. Ze heeft zich gespecialiseerd in de didactiek van het rekenonderwijs en met haar masteropleiding leren en innoveren in combinatie met haar opleiding tot schoolleider weet ze als geen ander wat er nodig is om met teams te werken aan een professionele cultuur. Kirsten is sterk in het koppelen van theorie naar praktijk en neemt dit mee tijdens de begeleiding van scholen. Zo kan er direct gewerkt worden aan het versterken of verbeteren van de onderwijskwaliteit. 


Rob Vermeer 
Workshop: Hoe haal ik het maximale uit mijn digibord?

Na 15 jaar in het basisonderwijs gewerkt te hebben, werk ik alweer sinds 2007 met veel plezier bij CTOUCH Europe als Certified CTOUCH trainer.
Ik geef trainingen aan scholen en bedrijven die CTOUCH-schermen (zoals
Riva, Neo & Canvas) aangeschaft hebben.

Verder heb ik meegewerkt aan de ontwikkeling van UboardMate CC en vele mooie tools toegevoegd. Daarnaast beoordeel ik de geschiktheid van de apps voor de CTOUCH Appstore. Enkele daarvan heb ik zelf ontwikkeld.

 

Eric Roeven
Workshop: Hoe haal ik het maximale uit mijn digibord?

Eric Roeven; Al jaren werkzaam binnen de IT publieke sector in verschillende rollen en sinds december 2021 bij CTOUCH als business development manager Educatie. Ik heb veel contact met eindgebruikers van onze CTOUCH-producten, van leraren tot aan directie. De input van deze gesprekken nemen wij mee in onze productontwikkeling zowel op hardware gebied als op softwaregebied. Ik geef ook toelichting op wat CTOUCH uniek maakt in de markt en hoe zich dat uit in onze producten en diensten.

Ik hoop jullie virtueel te mogen begroeten op woensdag 2 november.

 

Ruzischka Tromp
Workshop: Teaching with TECH

Ruzischka is werkzaam op Colegio Sagrado Curazon in Savaneta. Zij werkt al voor zeven(7) jaren in het onderwijs als leerkracht van groep 4.

Zij heeft de opleiding van Digitale Geletterdheid Expert (DGE) gevolgd via de Rolf groep. In het jaar 2020 heeft zij een studiereis naar Londen meegemaakt samen met de Rolfgroep. Ruzischka heeft onlangs de Outstanding Innovator Award van Aruba in ontvangst mogen nemen.


Mario Lobo
Workshop: Teaching with TECH

Mario is werkzaam op Sint Dominicus College in Oranjestad. Hij werkt al voor achttien(18) jaren in het onderwijs. Hij werkte eerst als leerkracht en nu is hij waarnemend hoofd. Hij heeft de opleiding van Digitale Geletterdheid Expert (DGE) gevolgd via de Rolf groep. In het jaar 2020 heeft hij een studiereis naar Londen meegemaakt samen met de Rolfgroep. Mario is onder andere gespecialiseerd in de Ctouch touchscreen schermen.


Jane Maduro
Workshop: Teaching with TECH

Jane is werkzaam op Sint Paulus School in San Nicolas. Zij werkt al voor zestien(16) jaren in het onderwijs als leerkracht. Zij werkte met groep 6 en 8. Momenteel werkt ze met groep 7.

Zij heeft de opleiding van Digitale Geletterdheid Expert (DGE) gevolgd via de Rolf groep. In het jaar 2020 heeft zij een studiereis naar Londen meegemaakt samen met de Rolfgroep. Jane is een grote inspirator voor haar collega’s en de leerlingen op de school waar ze werkt


Marilu Robles de Medina - SKOA Rolf groep
Workshop: Een bloeiende slideshow presentatie in 12 stappen

Al ruim 15 jaar heb ik gewerkt als docent aardrijkskunde op verschillende middelbare scholen in Nederland en op Aruba (voor de niveaus mavo/havo). Ik had als afstudeerspecialisatie implementatie van ICT in het onderwijs. Op Aruba heb ik ervaring opgedaan op de afdeling Curriculum Ontwikkeling, als ontwikkelaar van lesmethodes voor vakken, zoals algemene sociale wetenschappen (ASW) en Aardrijkskunde (Nos Baranca). Als TCD’er (toets constructie deskundige ) ben ik eindverantwoordelijk voor de centrale eindexamens aardrijkskunde mavo, bij de afdeling examens van Directie Onderwijs. In mijn vrije tijd besteed ik veel tijd aan mijn grote passie, audio en visuele vormgeving (digitaal). Daarom zal ik met veel plezier jullie deze workshop presenteren.

 

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren