TICKETS

Het Nationaal Onderwijs Congres is powered by de Rolf Groep

Deze website maakt gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de Cookieverklaring

sluit melding

Programma 2020

Algemene dagindeling

Per ronde kun je vrij kiezen uit uiteenlopende keynotes, masterclasses of interactieve sessies. Voor elk wat wils!

09:30 uurOpening & 1e ronde keuzesessies
10:30 uur2e en 3e ronde keuzesessies
12:00 uurLunch
13:00 uur4e en 5e ronde keuzesessies
15.30 uurBorrel en afsluiting
Programma
Hoofdprogramma / Keynotes
Masterclasses
Interactieve sessies
Onderwijs Talkshows
De leesprestaties in Nederland zijn ingestort. Uit recent onderzoek blijkt dat één op de vier 15-jarigen in Nederland laaggeletterd is. Hoe kunnen we onze aanpak veranderen zodat een leerling niet alleen leert voor een toets, maar het geleerde een jaar later ook nog weet? In deze sessie geeft Pedro een aantal wetenschappelijk bewezen oplossingen waardoor kennis en vaardigheden wél blijven hangen. Zo is er voor iedere school en leerling een oplossing die past. Aan het einde van deze sessie loop je weg met een rugzak vol inzichten en oplossingen om morgen toe te passen in jouw praktijk.

Speciaal voor het onderwijs heeft Berthold Gunster naar aanleiding van zijn gelijknamige boek ‘Lastige kinderen? Heb jij even geluk’ deze lezing samengesteld. In zijn verhaal gaat Berthold Gunster in op de vraag hoe het onderwijs ogenschijnlijk destructief gedrag van leerlingen en studenten kan ‘omdenken’ tot constructief gedrag. De lezing is, zoals alle programma’s van Omdenken, uiterst inspirerend, ontroerend en ontregelend. Nog nooit was leren zo aangenaam…

Soms ben je de leraar die je wilt zijn en soms ben je de leraar die je liever niet wilt zijn. We komen allemaal regelmatig in situaties, waarin we niet precies weten wat we moeten doen. En toch… in pedagogische zin is het van belang dat je weet wat je moet doen als je niet weet wat je moet doen… Marcel van Herpen biedt een nieuw perspectief op dit paradoxale vraagstuk!

Terwijl zijn leerlingen voetbalden met lijmpotjes, verzoop hij in zijn administratie; binnen twee jaar hield hij het onderwijs al weer voor gezien. Maar sindsdien heeft Mark honderden leraren gesproken over de vraag hoe zij wél het hoofd boven water houden. Daarom vertelt hij tijdens lezingen niet alleen over zijn eigen onderwijstijd. Mark deelt vooral verhalen en tips van een heleboel andere leerkrachten en docenten die – ondanks de soms enorme werkdruk – nog altijd met ontzettend veel plezier en energie lesgeven. Wat is hun geheim?


Formatieve assessment is een manier om je leerlingen te helpen een volgende stap te zetten in hun leerproces. Je focust op hun ontwikkeling. Doordat je zichtbaar maakt dát ze leren en wát ze leren, groeien ze als eigenaar van hun eigen leerproces. Dus niet leren voor een beoordeling, maar leren voor het leven. De vraag is alleen: hoe krijg je leerlingen zover? In deze masterclass laten we je met praktische voorbeelden zien wat je in je lessen toe kunt voegen om een eerste stap in formatief assessment te maken.

Doelgroep: leerkrachten die op zoek zijn naar een praktische vertaalslag van formatieve assessment, van theorie naar praktijk
Niveau: start

Een visie en werken vanuit die visie, helpt bij het maken van keuzes. Wel of geen kleutermethode, welk volgsysteem en welke manier van werken en begeleiden? Iedere school en IKC heeft een visie. Helaas is die in de praktijk vaak niet doorvertaald naar het Jonge Kind. Zeker met de IKC-ontwikkeling en het samenwerken van pedagogisch medewerkers en leerkrachten is het belangrijk om het werken met het Jonge Kind centraal te zetten. Want we weten allemaal dat het Jonge Kind iets unieks van ons nodig heeft! In deze masterclass zet je een belangrijke stap in het ontwikkelen van een ‘Visie op het Jonge Kind’.

Doelgroep: directie, Intern Begeleiders en alle professionals die werken met het Jonge Kind (leeftijd 0-7)
Niveau: start

Op de eerste ecologische basisschool van Nederland kijkt het team steeds opnieuw vanuit duurzame ontwikkeling in de breedste zin naar kinderen. Vanuit een verlangen om het anders te doen, zijn zij kritisch op het onderwijs en de invloed hiervan op de maatschappij van morgen. Kinderen krijgen de ruimte om te experimenteren, te ontdekken en te onderzoeken. Dit vraagt om lef, durven loslaten en kijken naar wat een kind echt nodig heeft. Hoe zij dit doen en welke stappen zij hebben doorlopen, komt uitgebreid aan bod. Het doel: inspiratie opdoen om het vervolgens zelf te gaan doen!

Doelgroep: directie, intern begeleiders, leidinggevenden
Niveau: start

De Inspectie van het Onderwijs hanteert vanaf dit schooljaar een nieuwe werkwijze om te controleren of leerlingen genoeg geleerd hebben bij jullie op school. Of deze nieuwe werkwijze vooral bijdraagt aan de druk te moeten presteren of de wil om te leren, is sterk afhankelijk van de autonomie-ondersteuning die jij geeft én krijgt. Als je hier meer over wilt weten, neem dan deel aan deze sessie. Deze masterclass gaat over leren, opbrengsten en motivatie.

Doelgroep: leerkrachten, IB’ers, directie en bestuurders
Niveau: start

Referentieniveaus, cruciale doelen, onderwijsresultatenmodel…..allemaal termen die je vandaag de dag veel voorbij ziet komen. Maar wat betekenen die termen eigenlijk? En hoe kunnen ze een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van jouw onderwijs? Tijdens deze masterclass gaan we in op de mogelijkheden om op schoolniveau eigen normen te stellen en die te vertalen naar het onderwijsaanbod in de jaargroepen. Daarbij kijken we ook naar verschillende mogelijkheden om leerlingen meer uitdaging te bieden en zo de referentieniveaus van 1S/2F, of wellicht hoger, te laten behalen. Met data-analyse en schoolnormen komen tot een passend aanbod voor alle leerlingen!

Doelgroep: leerkrachten, IB’ers, directie en bestuurders

Er is veel om te doen, de generieke 21st century skills. Diverse rapporten beweren dat ze essentieel zijn om kinderen op de toekomst voor te bereiden. Maar volgens veel onderwijskundigen worden deze vaardigheden alleen geleerd binnen specifieke kennisdomeinen en zijn ze niet overdraagbaar naar andere disciplines. In deze masterclass wordt een uitweg geboden in deze patstelling. Uit onderzoek blijkt namelijk dat door te filosoferen met kinderen, vaardigheden als kritisch-, probleemoplossend- of creatief denken wel degelijk op een zinnige manier kunnen worden onderwezen. Ontdek hoe we dit op een haalbare manier kunnen doen zonder het kennisonderwijs ter discussie te stellen!

Doelgoep: directie, docenten
Niveu: start


Jonge kinderen leren door experimenteren, onderzoeken en ontdekken. Dit vanuit alles vanuit verwondering! Als professional moeten we kinderen de ruimte geven om dit te doen. De onderzoekende houding die ieder jong kind van nature al heeft, zouden we moeten vasthouden en stimuleren. Want ook in hun verdere schoolcarrière is dit een belangrijke competentie, met bijbehorende vaardigheden die kinderen verder helpen in hun ontwikkeling. Maar hoe doe je dat? Welke materialen gebruik je dan en welke begeleiding geef je? We kijken naar jouw onderzoekende houding en de interactievaardigheden. En gaan natuurlijk ook zelf ontdekken!

Doelgroep: pedagogisch medewerkers en kleuterleerkrachten
Niveau: start

Rekenen-wiskunde is een van de vele vakken in het basisonderwijs, maar hoe vaardig een leerling wordt in rekenen-wiskunde blijkt in hoge mate bepalend voor de mogelijkheden die de leerling heeft in de samenleving. Tijdens de sessie ‘Rekenen als een huis’ behandelen we een aantal modellen uit het protocol ERWD. Hoe zet ik het drieslagmodel in als model voor observatie en interventie? Waar kan ik de opgaven uit de methode binnen de vier hoofdfasen in de leerlijnen plaatsen?  Hoe schakel je tussen de handelingsniveaus binnen het handelingsmodel? We bouwen samen aan een duurzaam fundament en een stevig bouwwerk.

Doelgroep: leerkrachten groep 3-8, IB’ers
Niveau: start

Thijs en Chantal delen hun kennis en enthousiasme in leuke lessen waarin creativiteit wordt gecombineerd met andere vakken, zoals taal en rekenen. Aan de hand van wetenschappelijk onderzoek vertellen zij over de praktische inzet van klei bij andere vakken, want dit kan de leeropbrengst vergroten. Ook de ontwikkeling van de 21-eeuwse vaardigheden, zoals het probleemoplossend vermogen en creatief denken, krijgt een flinke boost door de inzet van klei. Tijdens deze interactieve sessie hoef je niet alleen maar te luisteren, want met tools uit de surprise-box kan je gelijk zelf het een en ander ervaren.

Als school wil je leerlingen voorbereiden voor hun toekomstige rol in de maatschappij. Digitale vaardigheden zijn daarbij niet meer weg te denken. In het basisonderwijs zien we vaak dat leerlingen met name thuis hun weg ontdekken op de digitale snelweg. Leerlingen zijn echter lang niet zo vaardig als wij soms denken. Daar wil je wellicht graag wat aan doen. In deze workshop neem ik je mee hoe je start met het aanleren van digitale vaardigheden, gekoppeld aan onderwijsinhoud. Ik leg je uit hoe je een doorgaande lijn in je onderwijsaanbod creëert en ik geef je natuurlijk tips die je de volgende dag al in je eigen onderwijspraktijk kunt brengen.

Doelgroep: leerkrachten, schoolleiders en ict-coördinatoren die aan de slag willen met digitale geletterdheid in het basisonderwijs
Niveau: start

Jonge leerlingen willen de wereld begrijpen en blijven maar vragen stellen. Nieuwsgierigheid is de motor achter leren. Wanneer deze leerlingen dan tieners zijn lijkt het soms alsof ze zich helemaal nergens meer voor interesseren… Hoe kun je als leerkracht blijven inzetten op de grenzeloze verbeeldingskracht die leerlingen van nature hebben? Stem jouw onderwijs af op STEAM en spoor je leerlingen aan een leven vol mogelijke onmogelijkheden te leiden. In deze inspiratiesessie wordt duidelijk wat STEAM is en krijg je tips om deze onderwijsvisie in jouw school te implementeren.

Doelgroep: leerkrachten groep 1 t/m 8, ict-coördinatoren, directieleden
Niveau: start


Onderwijsvakbonden, het kabinet en de PO-raad hebben in 2018 een akkoord bereikt over het terugdringen van de werkdruk in het primair onderwijs. Toch is de werkdruk aanhoudend onderwerp van gesprek. Is er de afgelopen twee jaar iets veranderd? En welke oplossingen zijn er om de werkdruk te verlagen? Tijdens deze aflevering van De Onderwijs Talkshow spreken we met drie experts over dit onderwerp.

In 2017 concludeerde de onderwijsinspectie dat Nederland wereldwijd koploper is in niveauverschillen tussen scholen. Ook uit de PISA resultaten in 2019 kwam naar voren dat deze verschillen toenemen. In het voorjaar gaf de PO raad aan dat de periode van thuisonderwijs de kansenongelijkheid in het onderwijs nóg verder heeft versterkt. Wat weten we over kansenongelijkheid en hoe kunnen we dit in de praktijk aanpakken? Tijdens deze aflevering van De Onderwijs Talkshow spreken we over dit onderwerp met Illiass El Hadioui, socioloog en onderwijsraadslid en schooldirecteuren Nikkie van Groenendaal (basisschool Don Sarto in Tilburg) en Aziem Jarmohamed (Imeldaschool in Rotterdam).

Passend onderwijs staat voor een zo passend mogelijk aanbod voor iedere leerling. De afgelopen paar jaar komt er ook steeds meer aandacht voor hoogbegaafde leerlingen. Toch lopen ouders en scholen vaak nog tegen veel zaken aan. In deze aflevering van De Onderwijs Talkshow spreken we met een ouder, een expert in onderzoek naar hoogbegaafdheid en een expert die hoogbegaafde leerlingen begeleidt. In dit gesprek delen ze waar ze tegenaan lopen, (nieuwe) inzichten en praktische tips voor alle professionals in het onderwijs.

Wat is nu goed onderwijs? Is onderwijsvernieuwing nodig om goed onderwijs te (blijven) geven? En wat is dan van belang wanneer we de onderwijsvernieuwing doorvoeren?
In deze aflevering van De Onderwijs Talkshow bespreken Jan Tishauer, Jan Bransen en Tijl Rood dit onderwerp vanuit hun verschillende visies. Jan Tishauer is programmadirecteur van de Nederlandse ResearchED-conferenties en van onderwijsadviesdienst B&T. Jan Bransen is hoogleraar filosofie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en auteur van de blog Pleidooivooranderonderwijs.nl. Tijl Rood is directeur van Basisschool de Verwondering in Monnickendam, en ervaren in het flexibiliseren en personaliseren van het onderwijsproces.

Steeds vaker wordt Het Jonge Kind gezien als een aparte doelgroep en er komt steeds meer aandacht voor de doorlopende leerlijn van peuter naar kleuter. In februari van dit jaar werd een kamermotie, die pleit voor differentiatie op de PABO tussen het jonge en oudere kind, breed gesteund. Het Jonge Kind lijkt steeds serieuzer te worden genomen. Maar wat betekent dit nu voor het werken met Het Jonge Kind? Is het werkveld aan het veranderen? Wat maakt het ontwikkelen en leren van jonge kinderen anders? Tegen welke uitdagingen lopen we aan? En hoe gaat een specialisatie Het Jonge Kind hierbij helpen? Deze vragen, en meer, worden besproken tijdens deze aflevering van De Onderwijs Talkshow. Aan tafel zit Corrie Priems, opleidingsmanager Fontys Pedagogisch management een leerkracht én een expert van SLO.

Binnenkort meer sprekers en aanvulling op het programma online!