TICKETS

Het Nationaal Onderwijs Congres is powered by de Rolf Groep

Deze website maakt gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de Cookieverklaring

sluit melding

Programma 2019

Onderwijs & ontwikkeling: terug naar de bedoeling | Claire Boonstra
We lijken een beetje de weg kwijt in het onderwijs en in de ontwikkeling van kinderen, volwassenen, onze samenleving en onze planeet. Op plekken waar er geen heldere antwoorden zijn op de vraag “wat is de bedoeling?” wordt vastgehouden aan het eenvoudig en objectief meetbare ‘hoger is beter’ principe – maar dat blijkt telkens weer zowel de individuen als onze samenleving en de planeet tekort te doen. Toch is er goed nieuws: wanneer we wél op zoek gaan naar de bedoeling en hier antwoorden op formuleren, blijken we het op een diep en fundamenteel niveau volledig met elkaar eens te zijn. En komen we op antwoorden die universeel en tijdloos blijken. De vraag is wel: hoe kunnen we ons onderwijs meer in lijn brengen met die bedoeling?

Duurzaamheid en de toekomst | André Kuipers
Met het ruimtestation vloog André Kuipers 16 keer per dag een rondje rond de hele aarde. Vanuit de ruimte is goed te zien dat wij wonen op een kleine bol in een groot, donker heelal; de aarde is in feite zelf een ‘ruimteschip’ met beperkte voorraden. Grenzen tussen landen zijn vanuit de ruimte niet zichtbaar. Wél zichtbaar zijn de mondiale uitdagingen waar we met zijn allen voor staan: klimaatverandering, ontbossing, erosie, de gevolgen van verstedelijking. In het nieuws zien wij dagelijks dat jongeren zich druk maken om deze uitdagingen. Nieuwe technologieën – van recycling tot aardobservatie door satellieten – zijn noodzakelijk voor een goede toekomst. De toekomst ligt in de handen van onze leerlingen!

Hou je batterijen opgeladen! En wat als ze leeglopen? Kies voor je talent! | Luk Dewulf
In deze masterclass kijkt Luk Dewulf naar energieverlies en burn-out vanuit een talentgericht, systemische en relationeel perspectief. Wat zijn jouw talenten? En wat gebeurt er met je talent onder stress of druk? Wat zijn de dynamieken die kunnen leiden tot energieverlies en burn-out. En wat maakt het onderwijs hier zo kwetsbaar voor?

Het onderwijs van de toekomst…. beweegt!  | Lenneke Gentle
Kinderen bewegen van nature graag en veel; stil zitten is geen optie. Gelukkig maar, want kinderen die zich ontwikkelen door veel te bewegen, ontwikkelen zich beter dan kinderen die weinig of niet bewegen. Ze zijn sociaal, creatief, gezond en gelukkig. Kinderen scoren zelfs beter op cognitieve testen wanneer de leerstof bewegend wordt aangeboden. Meer bewegen tijdens de schooldag en bewegend leren toepassen: in deze masterclass geeft Lenneke Gentle van Studio Swing een blik op de mogelijkheden. Let’s move!

Het programma wordt steeds verder aangevuld, houd deze website in de gaten!

Begrijpend lezen van hypermedia | Anita Aalpoel en Saskia Slot – de Rolf groep
Van kinderen die in deze tijd opgroeien wordt soms gezegd dat ze digital natives zijn, niets blijkt echter minder waar. Ze groeien op in een tijdperk waar digitale media niet meer weg te denken zijn, maar die continue informatiestroom zorgt ook voor veel verwarring en soms zelfs stress. Hoe ga je om met al die informatie? Tijdens deze interactieve sessie leer je de nieuwste inzichten en krijg je handvatten hoe je kinderen begeleidt bij het lezen van hypermedia.

Afwijken van het gemiddelde | Pepijn Dousi – Bureau ICE
Charelle scoort steeds een ‘V’ op rekenen en begrijpend lezen. Ze wijkt hiermee flink af van de gemiddelde score in de klas. Volgens de leerkracht maakt Charelle wel voldoende vaardigheidsgroei door. Charelle geeft aan dat ze erg haar best doet. Ze wil namelijk niet dat haar klasgenootjes denken dat ze dom is… Wat zijn de effecten van vergelijkend meten op het geloof in eigen kunnen van de leerling? Deze masterclass staat in het teken van motivatie, hoge verwachtingen en prestatiedruk.

Zullen we gewoon blijven lesgeven? | Frederieke Kramer – de Rolf groep
In the future verandert alles. Maar een aantal basale punten uit effectief lesgeven verandert nooit. Check jouw basiskennis: hoe maak je je lessen nog effectiever?

Nu iedereen online is, wat nu? | Bamber Delver (donderdag)
Hoe gaan we om met mobieltjes in de klas, gaan we die verbieden? Hoe gaan we om met digitaal pesten? In zijn masterclass presenteert Bamber Delver 5 media-/technotrends die groot effect zullen hebben op het onderwijs. Voldoende stof dus voor een boeiende, maar vooral ook levendige masterclass met alle plaats voor discussie.

De impact van technologie | Marvin Reuvers en Olaf de Groot – de Rolf groep (vrijdag)
Wat is de impact van technologische ontwikkelingen op ons onderwijs? Juist de wetenschap dat leerlingen van vandaag in de toekomst hun weg zullen moeten vinden in een wereld die we nu nog niet kunnen uittekenen, maakt dat het toepassen van technologie noodzakelijk is om tegemoet te komen aan ontwikkelbehoeften van leerlingen. Wat weten we al wel? En wat betekent dat voor ons onderwijs? Een grensdoorbrekende en vooruitziende blik op toekomstgericht onderwijs met technologie.

Betekenisvol onderwijs voor de toekomst | Ans Boosten en Peter Corstanje – Fontys
De jeugd heeft de toekomst….hebben wij die ook (in beeld)? 21st century skills….hoop of hype? Nieuw onderwijs of oude wijn in nieuwe zakken? Zomaar enkele overdenkingen die aangeven hoe complex het is om ons onderwijs af te stemmen op datgene wat een toekomst die we nog niet kennen van ons vraagt. Moeten we het ongrijpbare willen (be)grijpen, of het juist omarmen in een nieuwe vorm van onderwijskundig leiderschap? Tijdens deze masterclass raak je op de hoogte van recente inzichten over toekomstgericht onderwijs, en word je geprikkeld om toekomstgericht onderwijs betekenisvol te kunnen vormgeven vanuit visie. Wees welkom om je gedachten verder aan te scherpen!

Rekenonderwijs met effect | Julie Menne – Menne instituut
Waaraan voldoet effectief reken-wiskundeonderwijs? De leerkracht heeft inzicht en kennis van de leerlijnen, is vaardig in de didactiek, kundig in het geven van gerichte feedback en zorgt dat leerlingen optimaal kunnen leren van hun fouten. Tijdens deze masterclass maak je kennis met een aantal van de meest voortschrijdende inzichten ten aanzien van effectief reken-wiskundeonderwijs. Het gebruik van materialen, modellen en strategieën komt hierbij aan de orde. En … je krijgt een cadeautje waarmee je de volgende dag het geleerde in de praktijk kunt brengen.

De betekenis van 10-14 onderwijs | Ton Bruining – KPC Groep
Voor veel leerlingen is de overgang van primair naar voortgezet onderwijs een te grote stap. In deze masterclass ontdek je op welke manieren 10-14 onderwijs in de praktijk vorm krijgt. Wat is de meerwaarde voor kinderen, voor leraren en voor scholen? Je gaat 10-14 onderwijs bekijken door een pedagogische, onderwijskundige en organisatorische bril. Vervolgens word je zelf aan het denken gezet en ontwikkel je eigen opvattingen over de betekenis van 10-14 onderwijs voor je eigen onderwijspraktijk.

Onderwijs & ontwikkeling: terug naar de bedoeling & volgende stappen | Claire Boonstra – Operation Education
Tijdens de masterclass van Claire Boonstra zijn we diep ingegaan op de bedoeling van onderwijs en hoe we ons onderwijs meer in lijn brengen kunnen met die bedoeling. Tijdens deze interactieve sessie bieden wij een aantal deelnemers de mogelijkheid om hier in de praktijk vorm aan te geven. Want wat staat er nu in de weg? En hoe kunnen we deze obstakels uit de weg ruimen?

Drama als orthopedagogisch middel | Helen Degenhart – de Rolf groep
Kennis van jezelf en kunnen samenwerken zijn in de toekomst essentieel. In deze interactieve sessie doe je allerlei drama-oefeningen die je in jouw groep kunt inzetten. Als aparte les of als verwerking van een ‘reguliere’ les. Door de oefeningen zelf te ervaren besef je waarom ze leerzaam zijn. En dat vullen we aan met breintheorie.

Leren met ICT | Roeland Breukelman – Windesheim
In deze interactieve sessie gaan we de dialoog aan over technologie in het onderwijs. Leren is onzichtbaar en als docent kunnen we op indirecte manieren invloed uitoefenen op het leerproces van onze leerlingen. Dit doen we bijvoorbeeld door instructie, werkvormen en toetsing. Hoe kunnen we dit leerproces versterken met technologie? Hoe kun je ICT-voorbeelden op waarde schatten en gericht inzetten in je eigen onderwijspraktijk? Tijdens deze sessie gaan we didactisch redeneren aan de hand van een aantal voorbeelden en inzichten.

Hoe geef je leiding aan een organisatie in deze tijd? | Yvonne Zwart – de Rolf groep
Wat vragen alle ontwikkelingen in het onderwijs van het leiderschap? Wat wordt er gevraagd van een nieuwe leider en kun je daar invulling aan geven? In deze interactieve sessie gaan we in op de manier waarop je als leidinggevende in staat bent om met je team in te spelen op de veranderingen in het onderwijs. We gaan in op zaken als persoonlijke effectiviteit, zelfkennis en keuzes, maar ook onderwerpen als het delen van eigenaarschap, coöperatief vergaderen en werken met scrum komen aan bod. Naast informatie en theorie is er ook ruimte voor gesprek, reflectie en de eigen praktijk. Een interactieve sessie om de volgende dag direct mee aan de slag te gaan!

Hoe kom ik bij het kasteel? | Eveline Kaleveld – Kleutersdigitaal
Tijdens deze interactieve sessie gaan we aan de slag met programmeren! En niet zo maar programmeren. Dat gaan we doen door te bewegen. Ook ga je in deze interactieve sessie ervaren dat er in de (kleuter) klas al heel veel aan programmeren gedaan wordt zonder dat je het weet! Want maak jij wel eens patronen af? Of speel je ook wel eens het spel: “iedereen die iets blauws aan heeft mag zijn/haar jas pakken”. Eigenlijk is dat al programmeren! En in deze interactieve sessie gaan we er nog veel meer mee doen!

Het belang van technologie in en voor burgerschap | Laurence Guérin – TechYourFuture
In deze interactieve sessie gaan we aan de slag met bèta burgerschap. We discussiëren eerst het waarom: welk burgerschap wordt hiermee geoefend? Waarom is technologie belangrijk voor de toekomst? En welke ethische vraagstukken brengt het met zich mee? We gaan dan aan de slag met verschillende werkvormen die we ontwikkeld hebben samen met basis- en voortgezet onderwijsleraren. We oefenen zelf met concrete en relevante vraagstukken waarmee leerlingen ook te maken hebben en proberen deze op te lossen.

Wat leren we van jonge kinderen? | Brenda van Rijn & Gerreke Gierveld – de Rolf groep
Tijdens deze interactieve sessie onderzoeken we op welke manier we van jonge kinderen kunnen leren. Kijken en luisteren zijn hierbij het uitgangspunt. De pedagogisch medewerker en leerkracht stelt zich open voor wat het kind zelf ‘vertelt’ en is nieuwsgierig naar zijn ontwikkeling. We kijken over de Nederlandse grenzen heen en vertellen onze ervaringen die we hebben opgedaan in Italië. Doe je mee en focus je je op de periode van de ontwikkeling van het kind waarin ‘het grote leren’ plaatsvindt?

Duurzame professionalisering vanuit betekenis – managementsessie | Peter Corstanje en Ans Boosten – Fontys
Welke keuzes helpen bij duurzame professionalisering, welke vormen van professionalisering zorgen voor optimaal eigenaarschap en intrinsieke motivatie? Wat is er nodig vanuit het management? Deze interactieve sessie richt zich op beslissers/managers die professionalisering inzetten voor duurzame kwaliteitsontwikkeling. We verkennen met elkaar hoe je de kracht van informeel leren kunt koppelen aan resultaatgerichte professionalisering vanuit eigenaarschap en motivatie waarbij de deelnemers, het management en de begeleiding verantwoordelijk en aanspreekbaar zijn op gemaakte keuzes.

Bouw je droomschool met minecraft | Sander Dorst en Martijn Hermsen – de Rolf groep
Is Minecraft het programma voor de ‘future’? In deze inspiratiesessie laten we je ervaren hoe Minecraft nu al gebruikt kan worden. Na een korte presentatie over de mogelijkheden, ga je zelf aan de slag met het programma. Enkele handige instellingen worden besproken en uiteindelijk ga jij/gaan jullie bouwen aan je droomschool. En daarbij kun je echt gaan dromen, want de mogelijkheden van Minecraft zijn enorm.

Bewegend leren | Jan-Paul de Beer – Springlab
De interactieve sessie van Springlab focust zich op het thema bewegend leren. Kinderen zitten 1000 van hun 3000 wakkere uren stil op school. Dit terwijl bewezen is dat bewegen grote positieve effecten heeft op zowel de gezondheid, als de leerprestaties van kinderen. Bewegend leren lost dit op door bewegen en leren met elkaar te combineren. Tijdens de sessie gaan we in op het belang van bewegend leren, kijken we naar de wetenschap, geven we praktische voorbeelden om de theorie toe te passen en presenteert Springlab haar eigen innovatieve oplossing.

Taal en technologie | Martine Gijsel – TechYourFuture
In 2020 moeten alle basisscholen structureel wetenschap en technologie (W&T) aanbieden. Voor welke uitdagingen sta jij in jouw W&T-onderwijs? En hoe zou de combinatie met taalonderwijs daarin kunnen helpen? In deze interactieve sessie verkent Martine waar jullie vragen en behoeften liggen ten aanzien van W&T-onderwijs én taalonderwijs. Vervolgens laat ze een aantal mogelijkheden zien waarop je taal- en W&T-onderwijs met elkaar kunt verbinden en reikt ze praktische handreikingen en materialen aan waarmee je de volgende dag aan de slag kunt.

Kom naar de snoepwinkel van robotica | Sander Dorst – de Rolf groep
In deze interactieve sessie voel je je weer even als een kind in een snoepwinkel. Na een korte introductie over de noodzaak om juist nu meer aandacht aan techniek/robotica te besteden, mag jij aan de slag met de allernieuwste materialen op het gebied van robotica, zoals Mabot, Robokids, Tactiles IQube, Uaro, Artec, Pai, Makeblock en nog veel meer.

Laaggeletterdheid en kansenongelijkheid tegengaan | Anneke Smits en Erna van Koeven – Windesheim
De onderwijsinspectie laat in jaarlijkse rapporten zien dat zowel laaggeletterdheid als kansenongelijkheid in onze samenleving toenemen. Het aantal leerlingen met een dyslexie-verklaring stijgt explosief. Risico-leerlingen profiteren te weinig van onze aanpakken en begaafde leerlingen worden er te weinig door uitgedaagd. We doen iets niet goed. Maar wat? In deze sessie bespreken we hoe toekomstgericht taalonderwijs met een doordachte inzet van ICT, gericht op het voorkomen van laaggeletterdheid en kansenongelijkheid, eruit kan zien.

Schoolbiebscan | Rebekka van Schelven – Zwijsen
Ook benieuwd hoe je op een makkelijke én kosteloze manier de schoolbibliotheek inzichtelijk kunt maken? Schrijf je in voor deze interactieve sessie en kom naar de stand van Zwijsen, die speciaal voor schoolbibliotheken een gratis online tool ontwikkeld heeft waarin je niet alleen een Excellijst krijgt met alle boeken, maar ook ziet hoe die boeken verdeeld zijn over de verschillende boekengenres. Een praktische workshop, waarin je meteen al je vragen kwijt kunt.

Leid jij de nieuwe Doc Mac Brown op? | Marieke Kroese – de Rolf groep
Go back to the future en bouw je eigen raket! Ervaar in het EinsteinLab hoe je met de meest innovatieve machines maar ook met alledaagse materialen, het onderwijs van de toekomst vorm kunt geven. Je doet kennis op van de nieuwste technieken, gaat aan de slag met je eigen ontwerp en inspireert elkaar.

Hoe bereiden we begaafde leerlingen voor op een succesvolle toekomst? | Annemieke Weterings – Fontys
Tijdens deze interactieve sessie staan we samen stil bij welk onderwijsaanbod de (hoog)begaafde leerlingen het beste voorbereidt op hun toekomst in het vervolgonderwijs en op de maatschappij.  Een aantal vragen staat centraal: Hoeveel tijd hebben (hoog)begaafde leerlingen nodig om de kernvakken op hoog niveau te behalen? Hoe vul je de vrijgekomen onderwijstijd toekomstgericht in? Kan dit in de klas of is een plusklas of voltijd begaafdenonderwijs nodig? Daarnaast ga je zelf aan de slag met concrete tips om (hoog)begaafde leerlingen zodanig uit te dagen dat ook zij op hun toekomst zijn voorbereid.

Bouw je mee met blokken en klei? | Nicole Verdonk – de Rolf groep
Spelen de kinderen in jouw groep ook zo graag met blokken en klei? In deze interactieve sessie leer je goed kijken naar deze materialen en de inzet ervan. Wat is het verschil tussen vrij spel en gerichte opdrachten? Welke ontwikkeling stimuleer je en wat is jouw rol als professional? We kijken naar de achtergrondtheorie die we vertalen naar de praktijk…… door zelf te ervaren en te spelen!

Speeltuin van de toekomst | Jacqueline Rekers en Astrid van der Meer – de Rolf groep
Kom je spelen in de speeltuin van de toekomst op Het Jonge Kind Plein? Een krachtige speelleeromgeving is de basis voor de ontwikkeling van het jonge kind. Maak kennis met het combineren van materialen met een knipoog naar het verleden en de toekomst. Je gaat naar huis met een koffer vol ideeën!

Hightech groente telen is betekenisvol onderzoekend leren | Ida Hendricks – GrowWizzKid

Creativiteit, samenwerken, doorzetten en gezond gedrag: vaardigheden die we graag zien in de maatschappij van morgen en dus in de kinderen van vandaag.  Deze sessie is een kweekbodem voor nieuwe inzichten. We laten zien hoe je via een hightech binnenteeltsysteem nieuwsgierigheid prikkelt en leerlingen aanzet tot het aannemen van een onderzoekende houding. Hoe breng je structureel en vakoverstijgend, groen, gezondheid en innovatieve technologie in de school? En dat gekoppeld aan de bestaande thema’s, leerlijnen en jouw schoolvisie?

Het Plein
Laat je verrassen op Het Plein! Je vindt er een veelheid aan ideeën en aanbieders van materialen, diensten en kennis die bouwstenen vormen voor jouw rol in het onderwijs van de toekomst.

Het Jonge Kind Plein
Kom spelen en inspiratie opdoen op Het Jonge Kind Plein! Met alle materialen die je hier uit kunt proberen, word je bezoek aan dit plein een waar feestje – stiekem ook als je niet met jonge kinderen werkt!

TechLab
Laat je fascineren door de grenzeloze toepassingen van techniek in het onderwijs! Van hypermoderne foefjes tot simpele en voor iedereen uitvoerbare mogelijkheden, kom het ontdekken in het TechLab.

EinsteinLab
Bied jij graag de nieuwe generatie nieuwsgierige Einsteins de ruimte om de uitvinders van de toekomst te worden? Ervaar in het EinsteinLab hoe je met de meest innovatieve machines maar ook met alledaagse materialen het onderwijs van de toekomst vorm kunt geven.

Algemene dagindeling

De dagindeling is voor beide dagen hetzelfde.
In september ontvang je een uitnodiging om je eigen persoonlijke programma samen te stellen.

08.30 uur Ontvangst
Ochtend Hoofdprogramma André Kuipers
Een interactieve sessie of masterclass naar keuze
Interactieve pleinen
Lunch Cabaret door Maartje & Kine
Korte sessies
Interactieve pleinen
Middag Een sessie naar keuze uit het hoofdprogramma
Een interactieve sessie of masterclass naar keuze
Interactieve pleinen
16.30 uur Borrel en afsluiting