Sprekers overzicht

 

Dagvoorzitter             

Prince Heyliger   

Prince is van oorsprong onderwijskundige. Met zeer veel plezier heeft hij jaren lang voor de klas gestaan en later directeur geworden van een basisschool in Raalte. In 2007 is Prince samen met twee andere schoolleiders een onderwijsadviesbureau gestart om meer ondernemerschap in het onderwijs te stimuleren. OinO-Advies was een feit. In 2019 is OinO-Advies gefuseerd met de Rolf groep en is OinO-Advies een business unit geworden binnen het bedrijf. Sindsdien vormt Prince samen met Ellen ter Horst de directie van de Rolf groep en zetten ze samen de koers uit van dit prachtige bedrijf. 


Hoofdsprekers

Eric van 't Zelfde     
Keynote: Impossible is Nothing    

Schooldirecteur Eric van 't Zelfde, auteur  van het best seller boek Superschool en  TV- presentator van Dream School, heeft  in zijn leven maar één doel: bewijzen  dat kinderen uit de lagere klassen kunnen  excelleren. Eric maakt zich al meer dan 25  jaar lang sterk voor leerlingen in achterstandswijken. Eric was leraar in Den Haag, Scheveningen en Gorinchem, voordat hij in 2009 directeur werd van de Hugo de Groot in Rotterdam, destijds één van de slechtste scholen van Nederland. Hij veranderde deze school binnen 5 jaar tot één van de beste scholen en schreef zijn ervaringen hierover op in het boek Superschool dat op dit moment in de 26ste druk gaat. Op dit moment is hij schooldirecteur en docent op College de Brink in Laren.


Jan van Halst              
Masterclass: Van Baas naar Coach

Jan van Halst is een ex-profvoetballer en analyticus. Hij was commercieel manager en manager algemene zaken bij FC Twente. Met de ervaring die Jan van Halst heeft opgedaan, geeft hij presentaties over teamwork, doorzettingsvermogen, samenwerken en ondernemen. Jan is een geboren coach en expert in gedrags- en teamprocessen. Hij gunt anderen graag het succes. Zijn motto: “Als je denkt dat je er bent, begint het pas''.

 

 

 

Meester Jesper (Jesper Hesseling)   
Masterclass: Hoe is het om influencer én leerkracht te zijn?

Jesper Hesseling, ook bekend als Meester Jesper,  meester van groep 7 en 8. Naast vader van een gezin en meester voor de klas, is Jesper zeer  actief op TikTok en Instagram. Hier laat hij zien hoe je makkelijker kunt leren en onthouden op school, maar laat hij ook meer zien van zijn persoonlijke leven. Video’s die Jesper bijvoobeeld maakt zijn: ezelsbruggetjes, sketches over school, leuke dansjes met zijn klas en persoonlijke video’s. Jesper heeft ook zijn eigen Spotify playlist, genaamd Monthly Hits, met maar liefst 170.000 volgers. Hierdoor heeft hij zijn eigen label kunnen opstarten en heeft hij al met verschillende artiesten samengewerkt zoals Rolf Sanchez, Ronnie Flex & Kriss Kross Amsterdam. Vorig jaar heeft Jesper zelfs zijn eigen Sinterklaas lied uitgebracht, genaamd Pietendiploma. Jesper heeft verder al in verschillende media opgetreden en is o.a. regelmatig digitaal te gast in RTL Boulevard.


Paul Baan    
Masterclass: Hoe versterkt werkgeluk de kwaliteit van onderwijs?

Als oud-bestuurder in het bedrijfsleven en ex-  zijinstromer in het basisonderwijs heeft Paul  goed werkgeverschap vanuit verschillende  invalshoeken kunnen bestuderen. Met  Klassewerkplek onderzoekt hij nu het werkgeluk van leerkrachten en ondersteunt scholen in het ontwikkelen van hun rol als werkgever. Het doel is om het lerarenlek te dichten, en inmiddels zijn er ook voldoende bewijzen dat ook de onderwijskwaliteit gebaat is bij onderwijsprofessionals die in hun volle kracht staan. Meer informatie www.klassewerkplek.nl


Workshops

Marieke Visser   
Workshop: Geluk en plezier met spel in de rekenles

Marieke is rekenspecialist bij de Rolf groep.
Met 18 jaar onderwijservaring, passie voor reken- en wiskundeonderwijs en hart voor leren begeleidt ze scholen bij de keuze en implementatie van de rekenmethode. Wanneer het rekenonderwijs een boost nodig heeft, bekijkt Marieke met het leerteam welk pad er bewandeld moet worden om samen te bouwen aan de inhoudelijke en vakdidactische kennis van het team. “Yes, we gaan rekenen!” Dat willen we graag horen!


Lenneke Jansen  
Workshop: Schoolpopulatie als uitgangspunt voor je onderwijs  

Lenneke’s hart voor leren ligt bij het geven van kwalitatief goed onderwijs. Als leerkracht, intern begeleider en schoolleider heeft zij veel ervaring en kennis opgedaan over dit onderwerp. Als onderwijsadviseur bij de Rolf groep ondersteunt ze dagelijks scholen die een kwaliteitsverbetering moeten doormaken, omdat de resultaten niet passend zijn bij hun populatie. Samen met de directie en het team analyseert ze de huidige situatie, worden er doelen opgesteld en een inventarisatie gemaakt over de onderwijsbehoeften van teamleden om zo de juiste stappen te zetten naar kwalitatief goed onderwijs.


Nicole Verdonk   
Workshop: Ontwikkelingsgerichte interacties met jonge kinderen

Nicole Verdonk is adviseur Opvang en Onderwijs,  specialist Jonge Kind bij de Rolf groep. Vanuit haar  enorme passie voor de wondere wereld van het Jonge Kind gunt ze alle kinderen een optimale kans om zich breed te kunnen ontwikkelen. Met haar brede Jonge Kind expertise, praktijkervaring en certificering in verschillende VVE methodes heeft ze de juiste tools in handen om professionals in de kinderopvang en onderwijs op te leiden, begeleiden en inspireren. Nicole gelooft in de kracht van verbinding en zal haar vaardigheden inzetten om optimaal met jou samen te werken.


Renate de Jong  
Workshop: Van chaos naar een effectieve verlengde instructie bij rekenen

Renate is werkzaam als onderwijsadviseur bij de Rolf  groep. Door heel Nederland begeleidt zij scholen op het  gebied van rekenen, didactische vaardigheden en  beleidsmatige vraagstukken. Hiervoor heeft Renate op  verschillende scholen voor de klas gestaan en is ze intern begeleider geweest op een school in Rotterdam. Deze ervaring neemt Renate mee in haar huidige functie. Ze zorgt er altijd voor dat de informatie direct toe te passen is in de dagelijkse praktijk.


Marvin Reuvers   
Workshop De gelukkige leraar: een leven lang leren

Marvin is expert op het gebied van digitale geletterdheid en professionalisering. Bovendien heeft hij een passie voor ‘vormgeven aan een veranderproces’. Inmiddels werkt hij vijf jaar binnen de Rolf groep en is hij op voornoemde gebieden één van de beleidsbepalers als het gaat om digitaal lesgeven en ‘een leven lang leren’.  Ingegeven door zelf opgedane ervaringen, waarin hij zich vervolgens heeft verdiept, wil hij graag kennis met je delen waar jij als organisatie mee verder kunt. Bij Marvin ontbreekt het nooit aan tempo en enthousiasme, dus stoelriemen vast en zet je beste glimlach op als je zijn sessie bezoekt.


Eveline Kaleveld    
Workshop 1: Lesgeven en je iPad erbij gebruiken hoe dan?     
Workshop 2: De iPad in de onderbouw inzetten 

Als bedenker van kleutersdigitaal.nl ligt Eveline’s hart bij het zinvol inzetten van digitale materialen in de klas. In het basisonderwijs vindt zij dat de iPad een prachtige tool is om in te zetten. Hier is zo veel uit te halen, zodat de iPad meer wordt dan een boek achter glas. Daarom vindt Eveline het geweldig om vanuit haar positie als Apple Professional Learning Specialist van de Rolf groep jou te mogen begeleiden om meer uit de iPad te halen. Om zo meer uit je onderwijs met technologie te halen dan je voorheen deed. Eveline kan jouw school concreet helpen met het inzetten van de technologie en dit het liefst altijd in relatie met jullie visie. Waarbij ze jullie ook kan ondersteunen in de relatie visie en technologie.

 

Michel de Hond
Leerdoelgericht Onderwijs organiseren met MijnLeerlijn

Michel de Hond is directeur bij MijnLeerlijn. Door heel Nederland begeleid hij scholen op het gebied van curriculum bewustheid en van Leerdoelgericht Onderwijs. Hij heeft zich verdiept in vraagstukken als: Wat is verplicht in het basisonderwijs? Waar liggen de keuzes die een school kan maken? Hoe kom je gezamenlijk tot deze keuzes? En hoe analyseer je deze keuzes? Om samen met scholen de ruimte binnen de wettelijk vastgestelde doelen te benutten, waardoor scholen inhoudelijke accenten kunnen leggen die passen bij de context en de visie van de school.

 

Manouk van 't Wel
Digitale geletterdheid: orde creëren in het hoofd – wat houdt dit precies in? 

Manouk is onderwijsadviseur digitale geletterdheid. Als bovenschools ict’er en multimediacoach binnen zowel de kinderopvang als het primair onderwijs heeft zij veel ervaring en kennis opgedaan. Vanuit haar functie en passie voor digitale geletterdheid heeft ze onder andere een aantal jaar de Maart Mediamaand georganiseerd en heeft ze onder de naam Educreator ook diverse materialen ontwikkeld zoals een escape room rondom Sinterklaas, codeerkaarten met de kralenplank en een kritisch-luisterenspel rondom Kerst. 

Haar kennis, creativiteit en enthousiasme probeert ze nu door heel Nederland te verspreiden door het verzorgen van opleidingsdagen, het bieden van inspiratiesessies en workshops en het begeleiden van implementatietrajecten rondom visie-ontwikkeling op digitale geletterdheid. 

 

Anja Annink
Wat is het effect van meer flexibiliteit en gepersonaliseerd leren op onze school? 

Anja is onderwijsadviseur taal en lezen. Als leesconsulent bij de bibliotheek heeft zij veel ervaring opgedaan op het gebied van jeugdliteratuur.
Anja heeft als leesconsulent veel voor de klas gestaan om met behulp van diverse werkvormen het leesplezier te stimuleren. 
Zij heeft ook de training Open Boek gegeven. In deze cursus leer je onder meer genres kennen in de jeugdliteratuur, relaties tussen technisch en begrijpend lezen en leesbevordering. 
Haar kennis en enthousiasme zet ze nu in voor de Rolf groep op het gebied van taal en lezen in het primair onderwijs. 

 

Kirsten Heezius
Vanuit gespreid leiderschap werken aan onderwijskwaliteit. 

Kirsten is al jaren actief in het onderwijs. Ze heeft zich gespecialiseerd in de didactiek van het rekenonderwijs en met haar masteropleiding leren en innoveren in combinatie met haar opleiding tot schoolleider weet ze als geen ander wat er nodig is om met teams te werken aan een professionele cultuur. Kirsten is sterk in het koppelen van theorie naar praktijk en neemt dit mee tijdens de begeleiding van scholen. Zo kan er direct gewerkt worden aan het versterken of verbeteren van de onderwijskwaliteit. 

 

Mick Martens, Channel Manager Barracuda
Jouw blinde vlek wordt Noah’s datalek. 

Mick weet dat iedereen in het onderwijs elke dag wakker wordt als de held die onze kinderen in Nederland nodig hebben. Maar Mick weet ook hoe de wereld in elkaar zit, nog geen kwartier voor de klas of de eerste obstakels ontstaan. Mick wordt elke dag wakker zodat digitale veiligheid niet een van deze obstakels is. Daarom heeft hij zich als missie gesteld om onderwijs Nederland cyberveiliger te maken. Hoe? Door jou te helpen de held te zijn, ook op het gebied van digitale veiligheid, in de klas en erbuiten. 

 

Lidy Tegenbosch
Een goed gesprek

Lidy is pedagoog en onderwijsadviseur bij Talentenkompas, iScreen. Haar passie ligt bij talent- en persoonlijkheidsontwikkeling van kinderen in het (primair)onderwijs. In het primair onderwijs krijgen sociaal-emotioneel functioneren en persoonlijkheidsontwikkeling een steeds vastere plek op de wensen- en actielijst, echter betekent dit ook een omslag in het type gesprek dat tussen onderwijsprofessional en ouders/verzorgers gevoerd wordt zowel tussentijds als aan het einde van de basisschoolperiode. Een gesprek over alles behalve schoolse vaardigheden. En dat is soms nog best lastig. Lidy gelooft in de gouden mogelijkheden die in dit gesprek verborgen liggen om met elkaar de stappen te zetten die passen bij het kind.

 

Annette Mfuidman

Annette Mfuidiman is onderwijs adviseur digitale geletterdheid. Als leerkracht, I-Coach en MIE Expert heeft ze leerlingen en onderwijsteams mee mogen nemen in de wondere wereld van ICT en digitale geletterdheid. Door haar werk als flex-leerkracht gecombineerd met de bovenschoolse taken heeft ze een breed scala aan kennis en ervaringen.

Met haar passie voor het onderwijs en kennis over digitale geletterdheid, probeert ze als onderwijs adviseur zoveel mogelijk leerkrachten en leerlingen mee te nemen in de magie van digitale middelen.

Jeanette Bregman

Jeannette Bregman is onderwijsadviseur bij de Rolf groep. Begonnen als leerkracht op de basisschool en SBO (JRK), heeft ze zich verder ontwikkeld als specialist jonge kind en begeleider passend onderwijs. Daarnaast heeft Jeannette jarenlange ervaring als intern begeleider. Die brede ervaring en haar passie voor goed onderwijs neemt ze graag mee in de begeleiding van scholen rond kwaliteit, visie op het jonge kind, zorg en interne begeleiding. En dat altijd in verbinding met anderen. Want, aldus Jeannette,  “daar waar ik de ander ontmoet komt ontwikkeling tot stand”.
 

Pieter Rüpp 

Pieter Rüpp, methodespecialist bij Blink. Nadat hij een jaar stage had gelopen in het basisonderwijs, heeft Pieter een opleiding afgerond gericht op de combinatie van psychologie met IT. Tijdens een minor neuroscience heeft hij zich gefocust op de ontwikkeling van de hersenen om tijdens zijn afstuderen onderzoek te doen naar innovatieve lesmethodes. Sinds vorig schooljaar geeft Pieter voorlichting op basisscholen over de verschillende lesmethodes van Blink.

 

 

Maartje Leijser

Maartje Leijser, Methodespecialist voor PO bij uitgeverij Blink. Zij heeft na het afronden van de PABO dertien jaar als leerkracht in het basisonderwijs gewerkt.

Bij Blink begeleidt zij graag scholen bij het oriënteren op een nieuwe methode en het goed implementeren van hun Blink methode. Ze geeft voorlichting hoe scholen met de methodes van Blink kunnen werken, daarbij rekening houdend met hun onderwijsvisie, wensen en populatie. Zij gunt het alle leerlingen om vanuit nieuwsgierigheid de wereld te kunnen ontdekken en hiervan te leren. Met de methodes van Blink kán dat! Maartje vertelt je graag hoe.

 

Eline Reints-Doevendans

Eline Reints-Doevendans heeft na 10 jaar onderwijs de overstap gemaakt naar uitgeverij Blink. Hier werkt zij inmiddels al 8 jaar met veel plezier en geeft ze methodepresentaties aan scholen. Daarnaast is Eline  teamleider Sales en Begeleiding voor het primair onderwijs. Eline heeft ook trainingen en workshops gegeven om een school zo goed mogelijk op weg te helpen met het werken met de verfrissende en nieuwe visie op onderwijs samen met Blink.

 

Maaike Wijkman

Maaike Wijkman Methodespecialist bij Blink. Maaike heeft als leerkracht jarenlang met de methodes van Blink gewerkt en na ruim 17 jaar onderwijs is ze bij Blink begonnen bij het team co-creatie. Leerlingen observeren en gesprekken voeren met leerkrachten om zo (nieuwe) materialen goed aan te laten sluiten bij de behoeftes van leerkrachten en leerlingen. Nu is ze werkzaam als methodespecialist en begeleidt ze scholen vanaf de oriëntatie. Daarnaast verzorgt Maaike ook trainingen bij de verschillende methodieken van Blink. Graag neemt Maaike je mee op ontdekkingstocht in de Wereld van Blink.

 

Jasper Diele

Jasper Diele Med, De combinatie van het werken als clusterdirecteur van een onderwijsgemeenschap in het primair onderwijs én het werk als spreker, trainer en adviseur maakt het goed mogelijk om theorie aan de daadwerkelijke klei van de werkelijkheid te koppelen. De teams van de scholen van de onderwijsgemeenschap kenmerken zich door het werken vanuit de bedoeling én een profesioneel klimaat (in 2018 werd de organisatie bij een onderzoek van de open universiteit en het Welten instituut als beste voorbeeld in het primair onderwijs aangewezen). 

 

 

Dea Sombroek

Dea gebruikt haar ervaringen als leerkracht, taalspecialist, bovenschools taalcoördinator en schoolleider om scholen te helpen verder te ontwikkelen. Als onderwijsadviseur voor de Rolf groep begeleidt zij scholen door het hele land op het gebied van didactische vaardigheden en beleidsmatige vraagstukken. “Taal is alles en alles is taal!” Vanuit deze overtuiging en passie voor taal, ondersteunt Dea scholen bij het versterken van het taal-, spelling en leesonderwijs. Schoolleiders en leerkrachten helpen het onderwijs voor kinderen sterker, betekenisvoller en aantrekkelijker te maken, dát is waar het Dea om gaat! 

 

Wo: drs. Marijke Theunissen
Do: drs. Marije van Oostendorp
Vr: drs. Marijke Theunissen

Werken aan automatiseren met het Bareka Rekenmuurtje 3.0

Marijke Theunissen heeft een master SEN en is bedenker en ontwikkelaar van de remediërende aanpak Rekensprint en Spellingsprint. Ze werkte als leerkracht, remedial teacher, ambulant begeleider op scholen en binnen het Samenwerkingsverband voor Passend Onderwijs Arnhem.

 

 

 

 

Marije van Oostendorp is orthopedagoog, rekenspecialist en kindercoach, auteur van diverse rekenuitgaven, en als teamleider verbonden aan Praktijk Minerva.

 

 

 

Wo: Jessy Lipperts
Do: Svetlana van Schilfgaarde
Vr: Susanna van Citters

Aan de slag met (wereld)burgerschap

Jessy LippertsJessy Lipperts heeft in verschillende delen van de wereld gewerkt en gestudeerd en werkt nu als adviseur internationalisering po-vo bij Nuffic. Jessy heeft bijna twintig jaar in Zuid-Afrika gewoond en door haar werk voor Global heeft zij daar een groot netwerk van scholen weten op te bouwen. Zij weet vanuit deze internationale ervaringen, leraren en schoolleiders in Nederland te informeren en enthousiasmeren voor diversiteit, meertaligheid en kansengelijkheid, kortom wereldburgerschap.

 

 

Susanna van Citters heeft ruim 15 jaar in Zuid-Italië gestudeerd en gewerkt. Zij gaf workshops op scholen over de Europese Unie en actief (wereld)burgerschap. Zij heeft vele jaren onderwijservaring als docent Engels in basis- en voortgezet onderwijs en ontwikkelde hands-on lesmethodes Engels en lessen wereldburgerschap. Als adviseur bij Nuffic helpt ze scholen met praktische tips op weg om tot een duurzame aanpak van internationalisering en wereldburgerschap te komen.

 

 

Svetlana van Schilfgaarde komt uit Oekraïne en werkt al 20 jaar in Nederland. Zij is coördinator primair onderwijs/wereldburgerschap bij Nuffic. Daarvoor heeft ze scholen en besturen in heel Nederland begeleid bij het aanvragen en uitvoeren van projecten binnen het programma Erasmus+. Het realiseren van impact is leidend in haar advisering, waardoor scholen invulling kunnen geven aan wereldburgerschap binnen het curriculum.

 

Wo, Do, Vr: Anke Appel-Den Boer en Clara den Boer
Gelukskoffer: Workshop Geluk kun je trainen voor jong en oud(er)

 

Anke Appel-Den BoerAnke Appel-Den Boer,  één van de mede-oprichtsters van Gelukskoffer, juriste. 12 jaar werkzaam in het onderwijs met Gelukskoffer. Daarvoor interim-manager bij Content/USG, moeder van 4 kinderen. Nu dankbaar om samen met Malmberg de Gelukskoffer verder te laten groeien. 

 

 

Clara den BoerClara den Boer, bedenker Gelukskoffer, psycholoog, bedrijfskundige. 20 jaar advieservaring op het gebied van leiderschapstrajecten en verandermanagement, 12 jaar onderwijservaring. Moeder van drie kinderen.

 

 

 

Wo, Do, Vr: Emine Güntepe
Optimale lesondersteuning met methode van Malmberg

Emine Güntepe, methodespecialist bij Uitgeverij Malmberg voor de basisscholen in Midden Nederland. Na een aantal jaren voor de klas te hebben gestaan, heb ik de stap gemaakt naar Malmberg, waar ik  scholen ondersteun bij de keuze en invoering van een methode. Hoe kan een methode je optimaal ondersteunen bij je lessen zonder je het gevoel te geven dat de methode leidend is. Met veel plezier neem ik leerkrachten mee om ze de ins en outs van de methode te laten ontdekken.